Антена

Опис колекције

Наслов:
Антена : лист за збиљу и за шалу за интригу и похвалу / одговорни уредник Др. Андрејевић "Кувар" ; [писар Стево]

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. [1]-2 (1-7. маја 1916)

Издавање и производња:
У Солуну : [У Логору], 1916

Физички опис:
1 бр, 2 дволиста : Илустр. ; 27 cm

Учесталост:
Излази недељно једанпут

Напомене:
Рукопис
На пожутелом папиру, на линије; без оригиналне нумерације страна; рукопис датиран; илустрације и текст црним мастилом и графитном оловком; текст писан двостубачно, штампаним словима, ћир.; цео број исписала једна рука

Лист је конзервиран; текст слабије видљив на превојима и рубовима листа; последња илустрација на стр. [8] благо оштећена
У заглављу, стр. [1]: "Претплата се полаже у напред у уредништву "Антене" која се налази у Логору Бежичне Телеграфије Врховне Команде."

Код потписаних прилога, аутори се служе псеудонимом или иницијалом: "Орао"; Ц.; Шваба
Опис према бр. 2 (недеља, 7. мај 1916)

Постоји микрофилм изд.

Види: Велики народни типар / приредили Добрило Аранитовић и Радоман Ристо Манојловић. - Пљевља, 2007, 14.

ISSN
0000-0000

УДК
355.257.7(=163.41)(495.622)"1916"
821-7

COBISS.SR-ID
145800972

Публикације у колекцији Антена

Collection Tree