Наставник : лист Професорскога друштва

Опис колекције

Наслов:
Наставник : лист Професорскога друштва / уредник Пера П. Ђорђевић

Врста/садржај:
часопис

Језик:
српски

Нумерација:
Књ. 1, св. 1 (1890)-књ. 26, св. 5/6 (1914) ; књ. 27 (1914/1919) ; књ. 28, св. 1 (1921)

Издавање и производња:
Београд : Професорско друштво, 1890-1914; 1914/1919; 1921 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије)

Физички опис:
24 cm

Учесталост:
Излази шест свезака годишње

Напомене:
Поднаслов од књ. 28, св. 1 (1921) Лист Професорскога друштва, секција Београд
Од књ. 2, св. 1 (1891) уредник Момчило Иванић; од књ. 4, св. 4 (1893) заступник уредника Љубомир Јовановић; од књ. 4, св. 5 (1893) уредник Љубомир Јовановић; од књ. 6, св. 1 (1895) одговорни уредник Хенрик Лилер; од књ. 7, св. 1 (1896) одговорни уредник Л. Лазаревић; од књ. 9, св. 7 (1898) одговорни уредник Ранко Петровић; од књ. 11, св. 1 (1900) одговорни уредник Сима Н. Томић; од књ. 11, св. 4 (1900) уредник Мих. Р. Поповић; од књ. 14, св. 1 (1903) уредник Миливоје Н. Јовановић; од књ. 14, св. 2/3 (1903) уредник Мих. Ј. Ђорђевић; од књ. 14, св. 4/5 (1903) уредник Мил. Н. Јовановић; од књ. 15, св. 1/2 (1904) уредник М. К. Драгутиновић; од књ. 17, св. 9/10 (1906) уредник Јер. Живановић; књ. 27 (1914/1919) ыредили Јов. Кангрга и Мил. А. Костић; од књ. 28, св. 1 (1921) уредник Павле Стевановић

Од 1893. године Краљевско-српска државна штампарија; од књ. 11, св. 1 (1900) Штампарија Светозара Николића; од књ. 11, св. 2 (1900) Државна штампарија Краљевине Србије; од књ. 17, св. 9/10 (1906) Нова штампарија-Давидовић; од књ. 27 (1914/1919) Шт. Јосифа Сабова, Земун; књ. 28, св. 1 (1921) Штампарија "Св. Сава"

У уводнику (св. 1/1890) изашао програм "Наставника"
Од 1921. године орган је Београдске секције Професорског друштва
Од 1895. год. излази годишње у десет месечних_ свезака (за време распуста не излази); од 1900. год. излази у тромесечним свескама; од 1903. год. у месечним свескама; од 1904. год. у двомесечним свескама

Не излази у периоду 1915-1918. због ратних околности. Књига 27 прва је после завршетка рата

Сарадници: Момчило Иванић, Љубомир Јовановић, Лука Лазаревић, Ратко Петровић, Сима Тошић, Михаило Поповић, Милутин Драгутиновић, Коста Стојановић, Јеремија Живановић, Јеленко Михајловић, Светомир Ристић, Милорад Васић и др.

Бави се бројним питањима везаним за наставу у средњим школама.
Прати рад професорске организације и доноси приказе књига и
уџбеника

Цена: Према св. 1 (1892) стаје за чланове Професорског друштва и за учитеље осн. школа, чланове Учитељскога удружења годишње 6 дин., а за друге претплатнике годишње 10 дин. или 5 фор.

Види: Српска штампа : 1768-1995 / Милица Кисић, Бранка Булатовић. - Београд, 1996, 110.

ISSN
0000-0000

УДК
37(497.11)

COBISS.SR-ID
24810508

Публикације у колекцији Наставник : лист Професорскога друштва

Collection Tree