Српски глас

Опис колекције

Наслов:
Српски глас : [свесловенски лист] / уређује Одбор ; главни уредник мајор Ђ. Ћирић

Језик:
српски

Нумерација:
Год. [1], бр. 1 (4. дец. 1917)-год. 2, бр. 42 (окт. 1918)
Издавање и производња Гредиг : [б. и.], 1917-1918

Физички опис:
43 cm

Учесталост:
Недељно

Напомене:
Уредници од бр. 12 (1918) Душан Д. Петковић и ? Марковић; уредници: од бр. 13 (1918) Душ. [Душан] Д. Петковић; од бр. 21 (1918) Ђ. [Ђорђе] Ћирић; главни уредник од бр. 22/23 Ђ. [Ђорђе] Ћирић; уредник од бр. 42 (окт. 1918) Ђ. [Ђорђе] Ћирић

Рукописни лист српских заробљеника у Аустроугарској.

УДК
355.257.7(=163.41)(439)"1917/1918"

COBISS.SR-ID
78121484

Публикације у колекцији Српски глас

год. II, бр. 33-36

год. II, бр. 37-40

год. II, бр. 29-32

Collection Tree