Звоно

Опис колекције

Наслов:
Звоно : политички дневни лист / власник и уредник Павле Ранковић

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (26. јуна 1908)-год. 5, бр. 76 (1. маја 1911) ; год. 5, бр. 1 (6. априла 1914)-год. 6, бр. ? (1915) ; год. 12, бр. 1 (18. феб. 1923)-год. 18, бр. ? (1929)

Издавање и производња:
Београд : Павле Ранковић, 1908-1911; 1914-1915; 1923-1929 (Београд : Шт. Павле Ранковић)

Физички опис:
46 cm

Учесталост:
Излази свако по подне

Напомене:
Поднаслов: од бр. 167 (1909) Политички дневни лист; од бр. 203-276 (1910) Независан политички лист; од бр. 1-34 (1915) Озбиљан политички и сатирични лист; од бр. 148 (1925) Грка збиља, сатира, народне умотворине, хумор

Од бр. 34 (1915) подаци о листу дати у заглављу и на француском језику

Одговорни уредници: од бр. 8 (1908) Љубомир Стевановић; од бр. 14 (1908) Јован Дукић; од бр. 15 (1908) Ратко Митровић; од бр. 162 (1908) Чедомир Матић; од бр. 176 (1908) Ратко Митровић; од бр. 28 (1909) Мих. Вишековић; од бр. 130 (1909) Ратко Митровић; од бр. 133 (1909) Михајло Вишековић; од бр. 134 (1909) Никола Ђенић; од бр. 165 (1909) Мих. Вишековић; од бр. 177 (1910) Моша Д. Пинто; од бр. 203 (1910) Мих. Вишековић; од бр. 284 (1910) Пав. Ранковић; од бр. 1 (1911) Љубомир Митровић; од бр. 36 (1911) Јован Бубало; од бр. 1 (1914) Павле Ранковић; од бр. 13 (1914) В. Ђ. Ранковић; од бр. 96 (1914) Жив. Цветковић; од бр. 1 (1915): Павле Ранковић; од бр. 2 (1915) Живко Цветковић; од бр. 1 (1923) В. Ђ. Ранковић; од бр. 31 (1923) Иван Недељковић; од бр. 40 (1923) В. Ђ. Ранковић; од бр. 66 (1923) Иван Недељковић; од бр. 163 (1925) Вој. С. Ранковић.

Власници: од бр. 13 (1908) Љубомир Стевановић; од бр. 14 (1908) Јован Дукић; од бр. 15 (1908) Ратко Митровић; од бр. 162 (1908) Чедомир Митић; од бр. 176 (1908) Ратко Митровић; од бр. 28 (1909) Мих. Вишековић; од бр. 130 (1909) Ратко Митровић; од бр. 133 (1909) Михајло Вишековић; од бр. 134 (1909) Никола Ђенић; од бр. 165 (1909) Мих. Вишековић; од бр. 177 (1910) заступник власника Моша Д. Пинто; од бр. 203 (1910) власници Павле Ранковић и Петар Муњић; од бр. 221 (1910) заст. влас. Мих. Вишековић; од бр. 284 (1910) заст. влас. П. Ранковић; од бр. 1 (1911) заст. влас. Љубомир Митровић; од бр. 36 (1911) заст. влас. Јован Бубало; од бр. 1 (1914): власник Павле Ранковић; од бр. 71 (1914) Вој. Ранковић; од бр. 96 (1914) Жив. Цветковић; од бр. 1 (1915) Павле Ранковић; од бр. 1 (1923) власници браћа Ранковић

Штампарије: од бр. 53 (1908) Меркур; од бр. 14 (1909) Шт. Србија; од бр. 167 (1909) Штампарија Наумовића и Стефановића; од бр. 254 (1909) Штампарија Милорада Стефановића; од бр. 203 (1910) Штампарија Балкан; од бр. 241 (1910) Штампарија Мунца и Карића; од бр. 1 (1911) Меркур; од бр. 59 (1911) Штампарија Ђорђа Мунца и М. Карића; од бр. 1 (1914): Штампарија "Млада Србија"; од бр. 1 (1915) Штампарија "Свети Ђорђе"; од бр. 34 (1915) Штампарија код "Просвете" С. Хоровица; од бр. 1 (1923) Штампарија "Типографија"; од бр. 39 (1923) Штампарија "Ђ. Јакшић" Н. Т. Лилић

Излази од бр. 114 (1909) сваког дана пре подне; од бр. 1 (1923) недељом и четвртком; од бр. 34 (1923) средом и суботом; од бр. 66 (1923) суботом.

Прекид у излажењу са бр. 288 (6. дец. 1910). Поново наставља излажење са бр. 1 (11. феб. 1911) до бр. 76 (1. маја 1911). После трогодишње паузе, шестог априла 1914. обновљен је и излази до краја 1915. када је обустављен због ратних околности. Поново је покренут 18. фебруара 1923. год.

Од бр. 203 (1910) 51 cm; од бр. 241 (1910) 44 cm; од бр. 1 (1914) 51 cm; од бр. 1 (1923) 51 cm; од бр. 1 (1923) 46 cm

Илустрован је бројним карикатурама
Цена: број 5 пара; од бр. 1 (1923) број 1 дин.

УДК:
659+821-7

COBISS.SR-ID:
12065287

Публикације у колекцији Звоно

год. VI, бр. 33

год. VI, бр. 31

год. VI, бр. 30

год. VI, бр. 28

год. VI, бр. 27

Collection Tree