Одјек

Опис колекције

Наслов:
Одјек : лист политични, економни и књижевни / власник и уредник Стојан М. Протић

Остали наслови:
Други Одјек
Трећи Одјек
Народни Одјек
Српски Одјек
Нови Одјек
Исти Одјек

Језик:
српски

Нумерација:
год. 1, бр. 1 (2. окт. 1884)-год. 15, бр. 13? (1898) ; год. 1, бр. 1-130? (1899) ; год. 1, бр. 1 (1. окт. 1902)-год. 13, бр. 249 (14. окт. 1915) ; 1923, бр. 1 (25. дец.)-год. 35, бр. 2 (2. јан. 1929) ; год. 1, бр. 1 (2. јул 1936)-год. 2, бр. 33 (4. јул 1937)

Издавање и производња:
Београд : Стојан М. Протић, 1884-1937 (Београд : Задруга штампарских раденика)

Физички опис:
48 cm; 57 cm; 50 cm

Учесталост:
Уторником, четвртком и суботом

Напомене:
Наслов: од 2. априла (1889) Други Одјек; од бр. 1 (27. јуна 1885) Трећи Одјек; од 1886. Одјек; од бр. 1 (12. авг. 1898) Народни Одјек; од бр. 1 (9. окт. 1898) Српски Одјек; од бр. 2 (20. јан. 1899) Нови Одјек; од бр. 1-33 (25. апр.-20. јуна 1903) Исти Одјек; од бр. 34, (21. јуна 1903) Одјек; од бр. 1 (2. јун 1885) Други Одјек; од бр. 2 (28. јуна 1885) Трећи одјек
Бр. 29 (1885) заплењен је због уводног чланка "Српско-аустријски савез"; бр. 33 (1885) заплењен због дописа "Са Млаве" (Гласови из народа); бр. 16 (3. августа 1885) заплењен је због уводног чланка "На коју ћемо страну"; бр. 17 (6. август 1885) је друго издање заплењеног броја, али без уводног чланка; бр. 2 (1929): уредништво позива на претплату, а ако се то не учини лист неће више излазити

Поднаслов: од бр. 1 (1886) Лист политични, економни и књижевни, орган Радикалне странке; од 1890. Лист политични, економни и књижевни, орган Народне радикалне странке; од бр. 1 (1898) Лист за политику и књижевност; од бр. 1 (1902) Орган радикалне демократије; од бр. 1 (1923) Независан демократски лист; од бр. 1 (1936) Демократски лист

Власници: од бр. 1 (1885) Михаило Вукићевић; од бр. 1 (1885) Коста Арсенијевић; од бр. 14 (1885) Сава Кукић; од бр. 17 (1886) Милан К. Станковић; од бр. 55 (1887) Коста С. Таушановић; од бр. 10 (1888) Милан К. Станковић; од бр. 78 (1888) Михаило Ђ. Мијовић; од 1890. Народна Радикална Странка; од бр. 1 (1898) Парна Радикална штампарија; , од бр. 1 (1902) Љубомир Живковић од бр. 1 (1903) Мил. Павловић; од бр. 95 (1903) Никола Николић; од бр. 184 (1903) Јаша М. Продановић; од бр. 1 (1904) Љуб. Стојановић; од бр. 113 (1905) Љуба Давидовић; од бр. 253 (1905) Панта Туцаковић; од бр. 270 (1906) Љуба Стојановић; од бр. 83 (1907) Димитрије Дер. Томић; од 2 (1908) Милош Стојковић; од бр. 137 (1908) Милан Томић; од бр. 27 (1909) Ђура Јовановић; од бр. 33 (1912) Владимир Станковић; од бр. 215 (1912) Пера Јовановић; од бр. 1 (1913) Благоје М. Илић; од бр. 1 (1923) Вукман Вељовић; од бр. 54 (1924) Душан Дубоја; од бр. 61 (1924) Марјан Бируш; од бр. 1 (1925) Александар Мијовић; од бр. 17 (1926) Милутин Станковић; од бр. 1 (1936) Љубомир В. Прокић

Уредници: од бр. 1 (1885) (Други Одјек) Михаило Вукићевић; од бр. 1 (1885) (Трећи Одјек) Коста Арсенијевић; од бр. 14 (1885) Сава Кукић; од бр. 27 (1885) С. Јаношевић; од бр. 11 (1886) Милан К. Станковић; од бр. 37 (1887) Светислав Д. Огњановић; од бр. 55 (1887) Милан Аџић; од бр. 87 (1887) Коста С. Таушановић; од бр. 10 (1888)Милан К. Станковић; од бр. 78 (1888) Михајло Ђ. Мијовић; од бр. 28 ( 1889) Н. Димитријевић; од бр. 48 (1889) Р. Стојаковић; од бр. 178 (1889) Окица Глушчевић; од бр. 119 (1893) Милован Ђ. Глишић; од бр. 154 (1893) Окица Глушчевић; од бр. 1 (1895) Петар Р. Марић; од бр. 89 (1895) С. Светислав Савић; од 1897. Апостол Дудинић; од бр. 155 (1897) Никола Ђорђевић; од бр. 205 (1897) Никола Ђорђевић и Светолик Савић; од бр. 1 (1898) Милован Филиповић; од бр. 1 (1898) Милош Пејановић; од бр. 10 (1898) Јован Живковић; од бр. 34 (1898) Стеван Бојовић; од бр. 82 (1898) Милорад Поповић; од бр. 92 (1898) Никола Илић; од бр. 1 (1902) Ник. Јевр. Дамњановић и Јаша Продановић; од бр. 1 (1903) Миле Павловић; од бр. 1 (1904) Панта Туцаковић; од бр. 253 (1905) Радослав К. Радуловић; од бр. 170 (1906) Славко П. Дуканац; од бр. 223 (1906) Димитрије Томић; од бр. 31 (1907) Петар Р. Милосављевић; од бр. 67 (1907) Светозар Павловић; од бр. 27 (1908) Тома Стојановић; од бр. 48 (1908) Милан Томић; од бр. 27 (1909) Ђура Јовановић; од бр. 33 (1912) Владимир Станковић; од бр. 1 (1913) Милан М. Живковић; од бр. 1 (1924) Вукман Вељовић; од бр.54 (1924) Душан Дубоја; од бр. 61 (1924) Марјан Бируш; од бр. 1 (1925) Милан Л. Поповић; од бр. 19 (1926) Милутин Станковић; од бр. 1 (1936) Твртко Жугић

Штампарије: од бр. 11 (1886) Београдски дневник; од бр. 6 (1887) Просвета; од бр. 12 (1887) Трговачка штампарија Ђорђа Кимпоновића; од бр. 87 (1887) Штампарија Лазара Исаковића; од бр. 130 (1887) Штампарија Мат. Јовановића; од бр. 10 (1888) Задруга штампарских радника; од бр. 39 (1888) Просвета; од 1890. Штампарија Народне Радикалне Странке; од бр. 1 (1895) Парна Радикална штампарија; од бр. 1 (1902) Штампарија Свет. Николића; од бр. 176 (1905) Нова Штампарија - Давидовића; од бр. 209 (1912) Штампарија Наумовића и Стефановића; од бр. 1 (1913) Нова Штампарија - Давидовић; од бр. 114 (1915) Штампарија Ђ. Мунца и М. Карића; од бр. 1 (1923) Штампарија "Родољуб"; од бр. 1 (1925) Штампарија "Ђ. Јакшића"; од бр. 2 (1926) Задруга штампарских радника "Родољуб"; од бр. 9 (1926) Штампарија "Мироточиви"; од бр. 1 (1936) Штампарија "Меркур" Душана Јанковића

Излази од бр. 12 (1887) средом, петком и недељом; од бр. 10 (1888) уторником, четвртком и суботом; од 1890. уторником, средом, петком и недељом; од бр. 1 (1925) сваке суботе; од бр. 22 (1926) средом и суботом; од бр. 35 (1926) четвртком и недељом; од бр. 1 (1936) четвртком; од бр. 20 (1936) недељно.
Цена 24 дин. годишње; за иностранство 80 дин

Услед забрана често модификовао наслов

Постоји и микрофилм издање

Год. 1903. бројеви се спајају, поново у марту почиње од бр. 1; године 1904. и 1905. повезане су заједно


УДК:
32(497.11)

COBISS.SR-ID:
46103564

Публикације у колекцији Одјек

год. XIII, бр. 228

год. XIII, бр. 227

год. XIII, бр. 226

год. XIII, бр. 225

год. XIII, бр. 224

Collection Tree