Гласник (Ниш)

Опис колекције

Наслов:
Гласник : независан свакодневни лист / заступник власника и одговорни уредник Милић Танацковић

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (22. јан. 1915)-год. 1, бр. 238 (1. окт. 1915)

Издавање и производња:
Ниш : [б. и.], 1915 (Ниш : Електрична штампарија Д. Ђ. Тешић)

Физички опис:
55 cm

Учесталост:
Сваког дана изјутра

Напомене:
Заступник власника и одговорни уредник од бр. 41 (1915) Никола Јовановић; власник и одговорни уредник: од бр. 129 (1915) Крста Матић; од бр. 238 (1915) Лазар Костић

Од јуна 1915. излазио нередовно

Формат: од бр. 41 (1915) 62 cm; од бр. 254 (1915) 43 cm
Цена броја 5 пара.

Поједини бројеви су илустровани фотографијама
Бр. 24 (1915) изашао је у ванредном издању због значајних вести са фронта

Доноси политичке коментаре и дневне вести из земље и иностранства
Према књизи Драгољуба Мирчетића Нишка штампа стр. 134 изашло укупно 82 броја

Грешке у нумерацији су честе
Погрешно нумерисани бројеви: 87[88],87[89],88[90],89[91],89[92],90[93],91[94], 122[123],122[124],124[125],125[126],126[127],127[128],128[129],129[130], 130[131],130[132],130[133],133[134],155[156]; код бројева 135,136,138,139.144, 238,254(1915) не могу се прецизно утврдити грешке у нумерацији због нередовности у излажењу

УДК :
32

COBISS.SR-ID:
26480908

Публикације у колекцији Гласник (Ниш)

год. I, бр. 215

год. I, бр. 214

год. I, бр. 213 (214!)

год. I, бр. 213

год. I, бр. 211

Collection Tree