Глас Црногорца

Опис колекције

Наслов:
Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност / издаваоц и уредник Симо Поповић

Упоредни стварни наслов:
La Voix du Montenegrin

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (21. април 1873)-год. 7, бр. 62 (1877) ; год. 8, бр. 1 (1879)-год. 44, бр. 63 (1915) ; год. 45, бр. 1 (1917)-год. 50, бр. 96 (18. јун 1922)

Издавање и производња :
Цетиње : Симо Поповић, 1873-1922 (Цетиње : Државна штампарија)

Физички опис:
49 cm

Учесталост:
Недељно

Напомене:
Упоредни наслов од 1917. La Voix du Montenegrin
Поднаслов од бр. 26 (1895) лист за политику и књижевност; од бр. 58 (1918) Journal officiel du Royame de Montenegro; од бр. 59 (1917) службени орган Краљевине Црне Горе

Уредници и издавачи: од бр. 63 (1876) Стево Чутурило; од бр. 1 (1879) Божо Новаковић; од бр. 43 (1890) Лаза Костић; од бр. 22 (1891) Лазар Томановић; од бр. 3 (1903) Живко Драговић; од бр. 48 (1905) Милош Живковић; од бр. 3 (1907) Алекса Мартиновић; од бр. 16 (1907) Филип Јерговић; од бр. 24 (1909) Милан Рамадановић; од бр. 26 (1909) Стево Рамадановић; од бр. 29 (1911) Иво Јовићевић; од бр. 9 (1912) Милан Павловић; од бр. 5 (1914) Вељко Милићевић; од бр. 1 (1917) Перо Богдановић; од бр. 84 (1920) Борислав Минић

Место издавања од 22. јануара 1917. Неји (код Париза); од бр. 92 (1921) Рим

Штампарије: од 1888. Књажеска штампарија; од 1910. Краљевска штампарија; од 1917. Imprimerie universelle, Париз; од 1918. Краљевска црногорска државна штампарија, Неји

Прекид у излажењу услед ратних збивања од бр. 62 (1. октобра 1877) до краја 1878. и током 1916. године

ISSN
0000-0000

УДК
32+659(497.16)

COBISS.SR-ID
34241292

Публикације у колекцији Глас Црногорца

Collection Tree