Брка

Опис колекције

Наслов:
Брка : шаљиви лист за свакога / властник и одговорни уредник Бранко Петровић

Остали наслови:
Млади Брка

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1. апр. 1882)-год. 33, бр. 36 (13. сеп. 1915) ; год. 35, бр. 1 (дец. 1918)-год. 39 (1923) ; год. 1, бр. 1 (1. јан. 1927)-год. 5, бр. 227 (26. апр. 1931)

Издавање и производња:
Београд : Љубомир Ј. Бојовић, 1882-1923; 1927-1931 (Београд : Парна штампарија Задруге штампарских раденика)

Физички опис:
31 cm

Учесталост:
Излази сваке недеље

Напомене:
Постоји микрофилм издање (на филму за Одјек, 1887)
Наслов од бр. 1 (1927) Млади Брка

Поднаслов: од бр. 37 (1887) Народни шаљиви лист; од бр. 2 (1888) Шаљиви народни лист; од бр. 34 (1912) Народни лист за шалу; од бр. 1 (1928) Омиљени народни шаљиви лист

Власници: од бр. 11 (1882) Љубомир Бојовић; од бр. 5 (1893) Народна штампарија; од бр. 29 (1893) Љубомир Ј. Бојовић; од бр. 46 (1911) Милан Лазић; од бр. 12 (1914) М. Бојовић; од 1927. Штампарија "Омладина" Михајла Ђ. Вујадиновића и другова; од 1928 Славко Вујадиновић

Одговорни уредници: од бр. 11 (1882) Љубомир Бојовић; од бр. 37 (1887) Саво Дамјановић; од бр. 1 (1888) М. Н. Рајчић; од бр. 25 (1888) А. Вучићевић; од бр. 1 (1890) П. Урошевић; од бр. 5 (1893) Жив. Јовановић; од бр. 45 (1893) Петар Трајић; од бр. 74 (1893) Милош С. Стевановић; од бр. 1 (1905) М. Пајевић; од бр. 9 (1905) Љ. Бојовић; од бр. 13 (1905) Драг. С. Тодоровић; од бр. 50 (1905) Васа Ђема; од бр. 36 (1906) Миладин К. Николић; од бр. 15 (1907) Васа Ђема; од бр. 20 (1907) М. Милетић; од бр. 25 (1907) М. Николић; од бр. 38 (1907) В. Ђема; од бр. 43 (1907) Драг. Јовичић; од бр. 8 (1908) Љуб. М. Стевановић; од бр. 15 (1908) В. Ђема; од бр. 38 (1908) Љ. Бојовић; од бр. 43 (1908) Мил. Пантић; од бр. 1 (1909) В. Ђема; од бр. 1 (1911) Лазар Новаковић; од бр. 17 (1911) Гојко Петровић; од бр. 20 (1911) Петар Антић; од бр. 32 (1911) Драгољуб Протић; од бр. 46 (1911) Милан Лазић; од бр. 14 (1912) Драгутин Миладиновић; од бр. 21 (1912) Коста Николајевић; од бр. 34 (1912) Миладин Николић; од бр. 7 (1913) Љубомир Бојовић; од бр. 12 (1914) Душан Бојовић; од бр. 9 (1919) М. Николић; од бр 16 (1919) Гл. Марковић; од бр. 19 (1919) Милан Николић; од бр. 21 (1919) Давид Ј. Мајо; од бр. 7 (1921) Љубомир Бојовић; од 1927. Бора Вуковић; од 1927. Михајло Вујадиновић; од 1929 Јован С. Пантић

Излази од 1887. двапут недељно, четвртком и недељом; од 1909. сваке недеље

Штампарије: од бр. 1 (1884) Штампарија "Београдски дневник"; од бр. 43 (1885) Трговачка штампарија; од бр. 51 (1885) Штампарија Мат. Јовановића; од бр. 37 (1887) Штампарија код Просвете; од бр. 1 (1888) Народна штампарија Љуб. Бојовића; од 2 (1914) Штампарија Ђ. Мунца и М. Карћа; од бр. 28 (1914) "Правда"; од бр. 2 (1915) Народна штампарија; од бр. 1 (1918) Штампарија Љ. Бојовића; од бр. 3 (1924) Банкарска штампарија; од 1925. Штампарија "Заштита"; од бр. 42 (1927) Штампарија Лекића; од 1929. Штампарија "Ђ. Јакшић"; од 1930. Штампарија "Заштита"

"Брка" (од 1927. "Млади Брка") спада у ред често прогоњене и забрањиване шаљиве листове. Излази је дуги низ година, с прекидима (1915-1918) и био је врло популаран у народу. Појавио се 1882. године под власништвом и уредништвом новинара Бранка Петровића, кратко време, а затим Љубомира Бојовића. У првом периоду свога излажења, нарочито после доношења новог Закона о штампи, имао је више судских забрана. Запљењени бројеви: 30 (1894), 16 (1895), 49 (1896). Током 1927. лист је такође био често цензурисан и због тога је уследила промена наслова у Млади Брка, а од бр.43 исте године лист је добио и ново заглавље. Покренут је као орган Српске либералне странке, када је његов дотадашњи шаљиви лист "Дар- мар" прешао у руке напредњака. Његово име "Брка" је пандан радикалном "Ћоси". Имао је широк круг познатих сарадника: Лаза Костић, Стеван Сремац, Стеван Радосављевић - Бдин, Милорад Павловић и др. Грешке у нумерацији годишта су честе. Због некомплетности фонда НБС није могуће установити прекиде у излажењу новина

Формат: од бр. 2 (1918) 32 cm; od br. 15 (1919) 41 cm; od br. 3 (1923) 32cm; od br. 1 (1927) 46 cm.

Цена: за Србију на три месеца 3 динара, за стране земље 4 франка или 2 фор.; од бр. 44 (1889) поједини број 20 п. дин.; од бр. 6 (1896) број 10 пара дин.; од бр. 21 (1903) број 5 пара; од бр. 2 (1918) број 20 п. дин.; од бр. 17 (1920) број 30п. дин.; од бр. 30 (1920) број 0,50 п. дин.; од бр. 3 (1923) број 2 дин.; од бр. 1 (1927) број 1 дин.; од бр. 105 (1929) број 2 дин.; од бр. 106 (1929) број 1 динар

Види: Српска штампа 1768-1995 / М. Кисић и Б. Булатовић.- Београд, 1996, 91

УДК :
821-7

COBISS.SR-ID:
19747847

Публикације у колекцији Брка

год. XXXV, бр.2

год. XXXIII, бр.36

год. XXXIII, бр.35

год. XXXIII, бр.34

год. XXXIII, бр.33

Collection Tree