Будућност

Опис колекције

Наслов:
Будућност = Бжџще = L'avenir : орган Савеза удружења за уједињење Јужних Словена = органЬ на СЪюза на Сдруженията за обединение на Јужнитě Славяни : revue mensuelle / le Gérant I. Rossel-Chiot

Упоредни стварни наслов:
Бжџще
L'avenir

Језик:
српски, бугарски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (август 1930)-год. 2, бр. 14 (август 1931)

Издавање и производња:
Париз : [Савез за уједињење свих Јужних Словена], 1930-1931 (Париз : Imp. de la Soc. Nouv. d' Edit. Franco-Slaves)

Физички опис:
25 cm; 30 cm

Учесталост:
Излази месечно

Напомене:
Часопис излази на српском и бугарском језику
Од бр. 14 (1931) излази у Женеви
Штампарија од бр. 14 (1931) Sonor, Женева (Suisse)
Сарадници: др Н. Чилев, Вл. Петковић, Пенчо Славејнов, Ст. Јовановић-Славински, Петар Валић, К. Забунов, др М. Прелог, Д. Тафревски, В. Гаћиновић, Христо Ботев, П. Алексиев, проф. Тодоров-Балан, Божидар Ковачевић, Драгован Шепић, Д. Тафревски...

УДК
329.14

COBISS.SR-ID
29448204

Публикације у колекцији Будућност

Collection Tree