Скерлић

Опис колекције

Наслов:
Скерлић : орган ђачке дружине у Uzès [Gard] / уредник Мих. [Михаило] Д. Милинковић

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
[Год. 1], бр. 1 (25. сеп. 1916)-год. 2, бр. 112 (16. мај 1917)

Издавање и производња:
Uzès : [б. и.], 1916-1917

Физички опис:
30 cm

Учесталост:
Сваког 10. и 25. у месецу

Напомене:
Поднаслов од бр. 7 (1916) Орган ђачке дружине Uzès [Dpt Gard]

Варијантни назив места издавања од бр. 7 (1916) Uzès [Dpt Gard] = Изес
Од бр. 7 (1916) излази 1. и 16. у месецу
Нумерација годишта од бр. 7 (1916)

Рукописни лист, шапирографисан.

ISSN
0000-0000

УДК
377-054.72(=163.41)(44)

COBISS.SR-ID
78073612

Публикације у колекцији Скерлић

год. II, бр. 11, 12

год. II, бр. 10

год. II, бр. 9

год. II, бр. 8

год. II, бр. 7

Collection Tree