Српски орлић

Опис колекције

Наслов:
Српски орлић : орган српских ученика у Лицеју у Бастији / уредник Светозар Стојановић

Врста/садржај:
часопис

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1-5 (2. април-15. јун 1917)

Издавање и производња:
Бастија (Корзика) : [Дружина српских ученика у Лицеју у Бастији], 1917 (Бастија : Литографисан, рукопис)

Физички опис:
33 cm

Учесталост:
[Двапут месечно]

Напомене:
Поднаслов: од бр. 2 (1917) Орган Дружине српских ученика у Лицеју у Бастији; од бр. 5 (1917) Орган Дружине српских ђака у Лицеју у Бастији

У последњем броју уредништво листа обавештава о престанку даљег излажења
У бр. 5 (1917) листу није одређивана цена, достављан је друговима и родитељима на бојиште.

ISSN
0000-0000

УДК
373.3/.5(=163.41)(44)"1917"

COBISS.SR-ID
26785036

Публикације у колекцији Српски орлић

Collection Tree