Српски гласник

Опис колекције

Наслов:
Српски гласник / власник и директор Д. А. Велешанац ; одговорни уредник Анастасиос Берос

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (9. јан. 1916)-год. 4, бр. 903 (27. март 1919)

Издавање и производња:
Солун : Д. А. Велешанац, 1916-1919 (Солун : Штампа Акварони)

Физички опис:
47 cm

Учесталост:
Излази сваког дана изјутра, по потреби ванредно

Напомене:
Од бр. 25 (1916) упоредни наслов L'echo Serbe

Поднаслов: од бр. 573 (1917) Независан орган јавног мишљења

Одговорни уредници: од бр. 119 (1916) М. Тавуларић; од бр. 166 (1916) Анастасиос Берос; од бр. 295 (1916) Филипос Берос; од бр. 568 (1917) Јован Афовић
Од бр. 63 (1916) власник Д. А. Велешанац; од бр. 65 (1916) власник није назначен; од бр. 787 (1918) оснивач и власник Анастасиос Берос

Штампарије: од бр. 353 (1917) Штампарија Српски гласник; од бр. 396 (1917) Штампарија А. Берос; од бр. 567 (1917) Штампарија "Ангира"; од бр. 574 (1917) Штампарија "Македонија"; од бр. 618 (1917) Штампарија А. Бероса; од бр. 837 (1919) Штампарија Акварони
Формат: од бр. 166 (1916) 45 cm; od br. 422 (1917) 56 cm; od br. 497 (1917) 47 cm; od br. 589 (1917) 53 cm; od br. 607 (1917) 46 cm.
Сарадник Иво Ћипико

Грешке у нумерацији: бр. 210 (1916) поновљен, бр. 211 изостављен; бр. 263 (1916) поновљен, бр. 262 изостављен; бр. 641 (1917) изостављен у нумерацији; бр. 902 (1919) нумерисан као 192.

У току рата доноси вести из Србије и са ратишта.
Има прилоге из белетристике, после рата посебну пажњу поклања "Јадранској политици" и односима с Италијом.

Цена броју 10 лепта, годишње 30 драхми; за иностранство 40 фр; од бр.497(1917) годишње 36 драхми; од бр.787(1918) број 15 лепта; од бр.873(1919) број 15 лепта или 20 пара.

УДК
32+659"52"

COBISS.SR-ID
23791116

Публикације у колекцији Српски гласник

Collection Tree