Стража

Опис колекције

Наслов:
Стража : слободоумни орган јавног мишљења / власник Драгољуб Стојаковић ; директор Крста Цицварић ; главни уредник Иван Корницер ; одговорни уредник Милован М. Јоксимовић

Остали наслови:
Стража (Београд)

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год.1, бр.1 (среда 21. децембар 1911) - год.5, бр.257 (9. септембар 1915)

Издавање и производња:
Београд : Драгољуб Стојановић, Крста Цицварић, 1911-1915 (Београд : Штампарија П. Ћурчића)

Физички опис:
58 cm

Учесталост:
Излази сваки дан

Напомене:
Од бр.1-11(1915) излази под насловом: Српска стража, с новом нумерацијом као год.1
Од бр.224(1912) власник Милован М. Јоксимовић; од бр.236(1912) Драгољуб Стојановић; од бр.168(1913) заступник власника К. Грегорић, власник Драгољуб Стојановић; од бр.240(1913) Драгутин Грегорић, заступник вл. П. Грегорић; од бр.247(1914) П. Грегорић; од бр.276(1914) заступник вл. Добривој Миладиновић; од бр.30(1915) заступник вл. Драг. Грегорић; од бр.89(1915) Драг. Грегорић; од бр.240(1915) К. Грегорић
Од бр.273(1912) главни уредник Душан Мил. Шијачки; од бр.168(1913) уређује одбор
Од бр.168(1913) одговорни уредник Миша Милојевић; од бр.102(1914) Стеван Ђ. Јовановић; од бр.191(1914) Миша Милојевић; од бр.240(1914) Драг. Грегорић; од бр.276(1914) Добривој Миладиновић; од бр.30(1915) Драг. Грегорић; од бр./31/30 (1915) Добривој Миладиновић; од бр.2(1915) Драг. Грегорић; од бр.240(1915) К. Грегорић
Од бр.17/1912 Народна штампарија; од бр.175/1912 Штампарија К. Грегорића и друга
У бр.2(1915) истиче интерес за широм Србијом који ће лист заступати као информативно гласило
Бр.20(1912), стр.2: Полиција нам је забранила јучерашњи број "Страже" због уводног чланка; у бр.160(1912), стр.2: јуче је забрањена "Стража", вероватно због увреде Краља. Забрањен је прилог "Некад и сад"; бројеви 58 и 248(1915) излазе без уводника ради забране
Као ванр. изд. ради вести с ратишта изашли бр.247-48.251,256,280(1912); бр.168(1913); бр.193,195,197-202(1914)
Од бр.276(1914) формат 50 цм; од бр.102(1915) 65 цм; од бр.133(1915) 58 цм; од бр.133(1915) 58 цм; од бр.182(1915) 50 цм
Поједини бројеви илустровани фотографијама, цртежима и карикатурама.Доносио је прилоге о разним друштвеним појавама код нас , позоришном животу ,спорту, шаху, а имао је редовне књижевне подлистке

Цена за Србију 12 дин. годишње, за иностранство 30 франака

Сарадници: Иван Иванић, Влада Станимировић; Глиша Марковић, Јанићије Николић; Никола Т. Јосифовић, Миладин К. Николић Расински, Јован Бањанин, П. К. Грегорић...

ISSN
0000-0000

УДК
32+659"52"

COBISS.SR-ID
23800076

Публикације у колекцији Стража

год. V, бр. 182

год. V, бр. 262

год. V, бр. 257

год. V, бр. 254

год. V, бр. 252 (253!)

Collection Tree