Србобран

Опис колекције

Наслов:
Србобран : српски народни лист и орган Савеза сједињених Срба "Слога" = Srbobran : The Serb National Paper and The Organ of The Serb Federation "Sloga" / власник Српско издавачко друштво

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. [1] (1909)-год. 9, бр. ? (1919)

Издавање и производња:
Њу Јорк : Српско издавачко друштво, 1909-1919 (Њу Јорк)

Физички опис:
57 cm

Учесталост:
Излази сваког четвртка

Напомене:
Подаци о листу упоредо и на енгл. језику
Од 1916. г.: Business Manager: М. Ј. Пупин
Ћир. и лат.; на српхрв. и енгл. језику

Поједини бројеви илустровани фотографијама
Цена: за Сједињене Државе и Мексико на годину $ 0.60, за Канаду и остали свет на годину $ 1.50

Према: Српска штампа између два рата / Вук Драговић. - Београд, 1956: лист је касније излазио као "Американски Србобран" (види НБС-4677/п), да би се разликовао од загребачког, на који је иначе личио

Према: Грађа за историју и библиографију српске периодике до 1920. године / Јеремија Д. Митровић. - Београд, 1984, 94-95: "... Осим уобичајених чланака о текућим светским догађајима, проблемима у јавном животу, увек је одржавао тематску везу са старом домовином у сваком погледу. Нарочито је играо велику улогу првих 10 година док се заузимао за остварење наше мисли о ослобођењу и уједињењу. Његово писање о Србији у ослободилачким ратовима је утицало да америчко јавно мњење стане на страну Србије и свих Југословена. У сукобу "Слоге" у Њујорку и "Србобрана" у Питсбургу, држао је страну "Слоге" и Михаила Пупина.

ISSN
0000-0000

УДК
314.15(=163.41)(73)"1909/1919"

COBISS.SR-ID
27856396

Публикације у колекцији Србобран

год. VIII, бр. 480

год. VIII, бр. 477

год. VIII, бр. 476

год. VIII, бр. 473

год. VIII, бр. 471

Collection Tree