Мали журнал

Опис колекције

Наслов:
Мали журнал / власник и одговорни уредник Јован Живковић

Остали наслови:
Мали журнал (Београд, 1894)

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. [1] ([13. јуна] 1894)-год. 21, бр. 242 (21. септембар 1915); год. 26, бр. 1-? (1920)

Издавање и производња:
Београд : [Браћа Савић и комп.], 1894-1915;1920 (Београд : "Смиљево", штампарија Пере Тодоровића)

Физички опис:
40 cm

Учесталост:
Излази сваки дан

Напомене:
Власници: од бр. 65 (1895) Савић и комп; од бр. 138 (1907) Божа Савић; од бр. 286 (1907) Милан М. Живковић; од бр. 107 (1908) Чедомир Матић; од бр. 277 (1908) Милан Богдановић; од бр. 184 (1910) Милан Милојевић; од бр. 201 (1910) Бранко Ивковић; од бр. 203 (1910) Ђока Лишанин; од бр. 1 (1911) Светозар Марић; од бр. 182 (1911) Милан Милојевић; од бр. 200 (1911) Бранко Ивковић; од бр. 212 (1911) Михајло Рајчевић; од бр. 260 (1911) Бранко Ивковић; од бр. 30 (1912) Светозар Марић; од бр. 138 (1912) Живојин Здравковић; од бр. 145 (1912) Марко Марковић; од бр. 199 (1913) Божа Најдановић; од бр. 68 (1914) Милан Вранковић; од бр. 205 (1914) Пера Савић
Одговорни уредници: од бр. 240 (1897) Светолик Савић; од бр. 47 (1898) Светислав Панић; од бр. 252 (1898) Ђура А. Ристић; од бр. 55 (1899) Јован С. Дунђерски; од бр. 1 (1900) Д. Р. Попадић; од бр. 67 (1900) Драгослав Бошковић; од бр. 70 (1900) Влад. Р. Вишек; од бр. 271 (1901) Душан Поповић; од бр. 52 (1902) Пет. М. Савић; од бр. 255 (1902) Свет Савић; од бр. 279 (1902) Милош Вићентијевић; од бр. 4 (1904) Пера Савић; од бр. 118 (1904) Свет. М. Савић; од бр. 299 (1904) Константин Марковић; од бр. 333 (1904) Емило Ђ. Милутиновић; од бр. 1 (1905) Душан М. Николић; од бр. 91 (1906) Михајло Кумашевић; од бр. 112 (1906) Милан Богдановић; од бр. 314 (1906) Драгутин С. Бојовић; од бр. 256 (1907) Милан М. Живковић; од бр. 234 (1908) Никола Џ. Јовановић; од бр. 249 (1908) Чедомир Матић; од бр. 277 (1908) Милан Богдановић; од бр. 184 (1910) Милан Милојевић; од бр. 210 (1910) Бранко Ивковић; од бр. 203 (1910) Ђока Лишанин; од бр. 1 (1911) Светозар Марић; од бр. 182 (1911) Милан Милојевић; од бр. 200 (1911) Бранко Ивковић; од бр. 212 (1911) Михајло Рајчевић; од бр. 260 (1911) Бранко Ивковић; од бр. 30 (1912) Светозар Марић; од бр. 150 (1912) Никола Јоцић; од бр. 1 (1913) Владимир Станковић; од бр. 89 (1914) Јован Стошић; од бр. 1664 (1914) Стеван Ђ. Јовановић; од бр. 102 (1915) Драгољуб А. Аврамовић; од бр. 1 (1920) Живан Тодоровић
Штампарије: од бр. 128 (1894) Парна радикална штампарија; од бр. 65 (1895) Штампарија код "Просвете"; од год. 22 (1898) Штампарија Савића и комп.

Мали журнал почео је да излази као информативни дневни лист, без страначког обележја, убрзо се прочуо као опозиционо - радикално, антирежимско гласило. Често је заплењиван. У око 30 бројева налазе се инкриминисани натписи. Лист су издавали браћа Савићи, а уредници су се често мењали. Временом лист се све више развијао и тематски ширио. Имао је добру дописничку мрежу, доносио је коментаре о актуелним политичким догађајима, пратио је културни живот. Имао је и илустровани додатак "Илустровани Мали журнал" (сиг. 4473/п). Редни бројеви годишта често су погрешни. Год. 1900. обележена је као годиште VI, исто као и претходна година. Год. 1901. обележавана је и као год. VII и као год. VIII. Год. 1914. и 1915. обележаване су као годиште XXI. У фонду НБС постоји микрофилм. Има додатак за 1900. и 1901.: Подлистак Малог журнала сиг. 4521/п који има своју пагинацију и најчешче доноси преведене романе

Од бр. 229 (1905) илустрован је бројним фотографијама
Недоследан нумерација годишта.

ISSN
0000-0000

УДК
32+659(497.11)(05)"52"

COBISS.SR-ID
24174348

Публикације у колекцији Мали журнал

год. XXI, бр. 242

год. XXI, бр. 241

год. XXI, бр. 234

год. XXI, бр. 234

год. XXI, бр. 121

Collection Tree