Радничке новине

Опис колекције

Наслов:
Радничке новине = Le Journal ouvrier = Arbeiter Zeitung / [власник Милош Обрадовић] ; [одговорни уредник Драгољуб Миросављевић]

Упоредни стварни наслов:
Le Journal ouvrier
Arbeiter Zeitung

Кључни наслов:
Радничке новине (Београд. 1897)

Скраћени кључни наслов:
Радн. нов. (Беогр., 1897)

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1-бр. ? ([1. април]-[окт.] 1897); год. 2, бр. 1 (5. јан. 1902)-год. 15, бр. [189] ([16 јул] 1915); [год. 16, бр. 1 (дец. 1918)]-год. ?, бр. 14 (4. априла 1941)

Издавање и производња :
Београд : [б. и.], 1897-1941 (Београд : Штампарија Драгољуба Миросављевића)

Физички опис:
41 cm

Учесталост:
Излази средом, петком и недељом; од бр. 1 (1902): суботом; од бр. 38 (1902): петком; од бр. 1 (1903): 3 пут недељно; од бр. 25 (1903): један пут недељно; од бр. 34 (1903): два пут недељно; од бр. 2 (1906): три пут недељно; [од бр. 14 (1911): сваки дан сем недеље]; од бр. 231 (1912): уторком и петком]; [од бр. 1 (1914): сваки дан сем недеље]; од бр. 188 (1914): сваки дан]; од бр. 297 (1919): сваки дан сем понедељника; од бр. 58 (1928): сваки дан сем недеље; од бр. 110 (1920): сваки дан сем понедеоника; од бр. 1 (1922): уторником и петком; од бр. 1 (1923): петком; од бр. 8 (1923): средом и суботом; од бр. 16 (1923): петком; од бр. 46 (1923): средом; од бр. 1 (1925): средом и суботом; од бр. 11 (1925): средом; од бр. 6 (1929): петком

Напомене:
Од бр. 1 (1897) до бр. 17 (1905) наслов упоредо на срп., франц. и нем. језику
Промене поднаслова: од бр. 24 (1903) Орган Радничког савеза; од бр. 34 (1903) Орган Социјал-демократске странке и Радничког савеза; од бр. 78 (1914) Орган Српске социјалне демократије; од бр. 2 (1919) Орган социјалне демократије; од бр. 267 (1919) Орган Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста); од бр. 156 (1920) Орган Комунистичке партије Југославије; од бр. 1 (1922) Централни орган Социјалистичке партије Југославије и Главног Радничког савеза Југославије
Од бр. 188 (1914) излази у Нишу; од бр. 156 (1920) у Београду
Власници: од бр. 1 (1903) Божа Ковачевић; од бр. 6 (1903) Савић и комп.; од бр. 24 (1903) Раднички савез; од бр. 34 (1903) Српска социјал-демократска странка; од бр. 1 (1906) Никола А. Величковић; од бр. 15 (1907) Сава Ковачевић; од бр. 81 (1908) Негослав Илић; од бр. 118 (1910) Милош Тимотић; од бр. 24 (1913) Драгиша Лапчевић; од бр. 78 (1914) Негослав Илић; од бр. 82 (1914) Чеда Милошевић; од бр. 188 (1918) Драгиша Лапчевић; од бр. 214 (1919) Светозар Игњатовић; од бр. 173 (1920) Драгољуб Петровић; од бр. 1 (1922) Негослав Илић
Одговорни уредници: од бр. 1 (1903) Мата Милојевић; од бр. 6 (1903) Милош Вићентијевић; од бр. 10 (1903) Петар Савић; од бр. 24 (1903) Лука Павићевић; од бр. 1 (1906) Сава Ковачевић; од бр. 17 (1906) Драгутин Поповић; од бр. 39 (1906) Љуба Савић; од бр. 80 (1906) Милан Стојановић; од бр. 143 (1906) Сава Ковачевић; од бр. 145 (1906) Лука Павићевић; од бр. 17 (1907) Светозар Ђорђевић; од бр. 72 (1907) Крста Јовановић; од бр. 3 (1908) Светозар Марић; од бр. 11 (1908) Чедомир Милошевић; од бр. 64 (1908) Благоје Брачинац; од бр. 131 (1908) Душан Поповић; од бр. 134 (1908) Иван Чоловић; од бр. 46 (1909) Димитрије Туцовић; од бр. 49 (1909) Ђорђе Туцовић; од бр. 103 (1909) Драгиша Лапчевић; од бр. 107 (1909) Сима Ребрић; од бр. 125 (1910) Божидар Поповић; од бр. 209 (1911) Душан Пешић; од бр. 210 (1912) Љуба Марјановић; од бр. 88 (1914) Љубомир Соловић; од бр. 110 (1914) Илија Стојадиновић; од бр. 188 (1914) Драгиша Лапчевић; од бр. 2 (1919) Милош Илић; од бр. 274 (1919) Светозар Игњатовић; од бр. 173 (1920) Драгољуб Петровић; од бр. 1 (1922) Светислав Белић; од бр. 37 (1925) Милорад Белић
Штампарије: од бр. 1 (1903) Штампарија Чеде Стефановића; од бр. 7 (1903) Штампарија Савића и комп.; од бр. 1 (1906) Нова штампарија Давидовић; од бр. 42 (1906) Штампарија Савић и комп.; од бр. 1 (1907) Нова штампарија Давидовић; од бр. 90 (1907) Штампарија "Меркур"; од бр. 155 (1908) Нова штампарија Давидовић; од бр. 152 (1909) Штампарија Саве Раденковића и брата; од бр. 249 (1913) Штампарија "Млада Србија" Влад. Анђелковића; од бр. 23 (1914) Штампарија Саве Раденковића и брата; од бр. 188 (1914) Штампарија "Гутенберг" Милана П. Стефановића, Ниш; од бр. 1 (1918) Штампарија Саве Раденковића; од бр. 156 (1920) Социјалистичка штампарија "Туцовић"

"Радничке новине" су имале судбину сличну осталим слободоумним листовима свога времена. Први пут су забрањене већ после 23. броја исте године када су се појавије. Обновљене су 1902. године, а поново обустављене због мартовских демонстрација 1903. Са променом политичког живота у Србији те године постају орган Српске социјалдемократске странке и Радничког савеза, чиме постају главни лист радника у Србији за партијску и синдикалну делатност. У Првом светском рату излазиле су у Нишу, а већ децембра 1918. обновљене су као орган социјалне демократије. Од априла 1919. постају орган Социјалистичке радничке партије комуниста, односно Комунистичке партије Југославије. За стабилност новина и подизање њиховог угледа највише су учинили сарадници: Димитрије Туцовић, Драгиша Лапчевић, Радован Драговић, Душан Поповић и др.

Цена: за Србију годишње 12 дин., за иностранство 20 фран., 5 пара број; од 1919. год. 20 пара; од бр. 77 (1920) број 0.30 дин.; од бр. 182 (1920) број 0.50 дин.; од 1922. год. број 1 дин.; од бр. 8 (1923) број 0.50 дин.; од бр. 16 (1923) број 1 дин.; од бр. 1 (1924) број 1.50 дин.

ISSN
2217-222X

УДК
329.15(497.1)

COBISS.SR-ID
24449292

Публикације у колекцији Радничке новине

Collection Tree