Hrvatski svijet

Опис колекције

Наслов:
Hrvatski svijet : glasilo jugoslavenskih radnika u Americi / urednik Milan Petrak

Врста/садржај:
новине

Језик:
хрватски, српски

Нумерација:
God. 1, br. 1 (1908?)-god. 10, br. 2479 (1917) ; [1944]-god. 48, br. 11764 (1952)

Издавање и производња:
New York : Croatian news company, Inc, 1908?-1917; [1944]-1952

Физички опис:
52 cm

Напомене:
Uporedni naslov na engl. jeziku od 1950. Croatian World
Urednik od 1950. Anton Tanasković
Izdavač od 1950. Croatian World Publishing Comp.
Od 1950. izlazi utorkom i petkom

Prema: Anali Leksikografskog zavoda FNRJ ; sv. 2. - Zagreb, 1955, 102: Hrvatski svijet [Jugoslovenski svijet; Svijet]. Nezavisno glasilo hrvatskog radnog naroda; Glasnik narodnog pokreta Hrvata, Srba i Slovenaca u Americi; Nezavisno glasilo radnog naroda. New York (USA), V/1912.

Prema: Српска штампа између два рата / Вук Драговић. - Београд, 1956, 331: Hrvatski svijet. New York USA. (Jugoslovenska orijentacija, napredan) God. 1. (?)-1918. Izlazio i posle 1945.

Наставља се као Jugoslovenski svijet

УДК
314.15(=163.4/.6)(73)"19"

COBISS.SR-ID
88442124

Публикације у колекцији Hrvatski svijet

Collection Tree