Уједињење

Опис колекције

Наслов:
Уједињење = L'Union : лист за политику, просвјету и привреду / rédacteur responsable Danilo Gatalo

Упоредни стварни наслов:
L'Union

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски, француски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (2. април 1917)-год. 2, бр. 27 (15. децембар 1918)

Издавање и производњa:
Женева ; Париз : [б. и.], 1917-1918 (Женева ; Париз : Штампарија Courrier Serbe)

Физички опис:
50 cm

Учесталост:
Излази два пута мјесечно

Напомене:
Поднаслов од бр. 17 (1918): Лист за политику, просвјету и привреду. Орган црногорских организација за народно уједињење

Уредници: од бр. 5 (1917) redacteur responsable Ljubomir Crounitch; од бр. 9 (1917) redacteur responsable Danilo Gatalo; од бр. 11 (1917) gerante Jovan Lazarevitch; од бр. 17 (1918) gerant Louis Priero
Издавач од бр. 9 (1917) Црногорски одбор за народно уједињење

Излази од бр. 17 (1918) једанпут недељно

Штампарије: од бр. 4 (1917) Imprimerie de la "Culture Jougoslave"; од бр. 11 (1917) Штампарија Уједињење; од бр. 17 (1918) impr. Union (Paris); од бр. 26 (1918) impr. de l'Art (Paris)

Од бр. 17 (1918) лист излази у Паризу

У последњем броју од 15. децембра 1918. пише да је Уједињење завршило своју мисију пошто је народно дело остварено.

ISSN
0000-0000

УДК
314.15(=1:497.16)(494)

COBISS.SR-ID
28308748

Публикације у колекцији Уједињење

год. II, бр. 27

год. II, бр. 26

год. II, бр. 22

год. II, бр. 21

год. II, бр. 20

Collection Tree