Српска застава

Опис колекције

Наслов:
Српска застава : орган Народне либералне странке / власник Народна либерална странка ; одговорни уредник Владимир Константиновић

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (недеља 15. септ. 1891)-год. 8, бр. 82 (31. јул 1898); год. 8, бр. 1 (јун 1901)-год. 23, бр. 41 (19. септембар 1915); год. 23, бр. 1-бр. 7 (април 1920)

Издавање и производња:
Београд : [б. и.], 1891-1915; 1920 (Београд : Народна штампарија)

Физички опис:
51 cm

Учесталост:
Излази сваки дан сем понедеоника и дана иза празника

Напомене:
Од бр. 1/1901 Лист за политику, привреду и књижевност; од бр. 247/1902 Орган либерала; од бр. 205/1903 Орган Либералне странке. Лист за политику, привреду и књижевност; од 1907. Орган Народне странке

Власници: од бр. 1/1901 Јован Ђ. Авакумовић; од бр. 15/1902 Живојин М. Протић; од бр. 234/1902 Драгутин Спужић; од бр. 205/1903 Главни одбор Либералне странке

Одговорни уредници: од бр. 66/1891 Ћира Рајковић; од бр. 1/1895 Живојин М. Протић; од бр. 18/1895 Милан Милинковић; од бр. 24/1897 Младен М. Вуковић; од бр. 26/1898 Станоје Радовановић; од бр. 74/1898 Петар Росић; од бр. 1/1901 Димитрије С. Ђорђевић; од бр. 15/1902 Живојин М. Протић; од бр. 234/1902 Драгутин Спужић; од бр. 25/1903 Зарија Кундовић; од бр. 63/1903 Богољуб Милутиновић; од 1907. Тодор Стојиљковић; од 1910. Милан Стојаквић

Од бр. 1/1895 излази уторником, четвртком и суботом; од бр. 10/1901 сваки дан сем понедељника и дана после празника; од бр. 106/1903 сваки дан по подне

Штампарије: од бр. 18/1895 Штампарија код "Просвете" С. Хоровица; од бр. 1/1901 Штампарија "Милош Велики" Бојовића и Мићића; од бр. 1/1903 Електрична штампарија Петра Јоцковића

Поред политичких и других актуелних вести доносио је чланке из разних области, пратио је је рад Либералне странке, односно Народне националне странке. Лист је имао и књижевне прилоге и подлистак. Као опозициони лист спада у најчешће заплењене листове. Први пут је престао да излази 13. јула 1898. после новог Закона о штампи, а поново је покренут половином 1901. године. Поново је забрањен 16. априла 1903. после заплене бројева 72, 73 и 81. Иначе имао је више забрањених бројева: 1894. - 16 бројева, 1895. - 34 броја, 1896. - 24 броја, 1897. - 21 број, 1902. - 36 бројева. Године 1915. излазио је у Нишу. Од 1920. године наставио је да излази као орган Народне (националне) странке. Честе су грешке у нумерацији годишта

Види: Српска штампа : 1768-1995 / Милица Кисић, Бранка Булатовић. - Београд, 1996, 112-113.

ISSN
0000-0000

УДК
329.12(497.11)

COBISS.SR-ID
24192780

Публикације у колекцији Српска застава

Collection Tree