Правда

Опис колекције

Наслов:
Правда / власник Павле Маринковић; [директор Манојло М. Сокић] ; одговорни уредник Стеван Петровић

Кључни наслов:
Правда (Београд. 1904)

Скраћени кључни наслов:
Правда (Беогр., 1904)

Остали наслови:
Правда (Београд, 1904)

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1. септембр 1904)-год. [37], бр. 13089 (6. април 1941)

Издавање и производња:
Београд ; Солун : Павле Маринковић, 1904-1941 (Београд : Штампарија Бојовића и Мићића "Милош Велики")

Остали аутори:
Трбојевић, Душан, ?-1909

Физички опис:
51 cm

Учесталост:
Излази сваки дан

Напомене:
Постоји Микрофилм изд.
Поднаслов од бр. 181 (1905) Орган напредњачке омладине
Од бр. 181 (1905) власник за клуб Напредњак Јован Сјеницки; од бр. 1 (1906) Јован Адамовић; власници од бр. 243 (1907) Јован Зебић; од бр. 120 (1908) Јован Богојевић; од бр. 318 (1908) Радисав М. Радосављевић; од бр. 261 (1909) Живојин Јовић; од бр. 262 (1909) Љубомир Н. Стефановић; од бр. 165 (1910) Јован Зебић; од бр. 166 (1910) Милан С. Вељковић; од бр. 176 (1910) Радисав Радосављевић; од бр. 247 (1910) Алекса Бјеличић; од бр. 209 (1911) Јован Зебић; од бр. 233 (111) Светозар Ф. Марић; од бр. 234 (1911) Јован Зебић; од бр. 136 (1912) Јова Адамовић; од бр. 198 (1912) Сава Стојић; од бр. 262 (1912) Јова Адамовић; од бр. 127 (1913) Миленко Ђ. Поповић; од бр. 231 (1913) Сава Стојић; од бр. 94 (1914) Ненад Савић; од бр. 265 (1914) заступа власника Константин Хаџи Лазић; од бр. 7 (1916) власник Манојло Сокић; од бр. 1 (1918) заступник вл. К. Хаџи-Лазић; власници од бр. 74 (1919) Манојло Сокић; од бр. 1 (1920) Манојло Сокић, за власника М. М. Страгорац; од бр. 6 (1928) Дамјан М. Сокић

Одговорни уредник од бр. 65 (1904) Јова Адамовић; од бр. 1 (1905) уређује Одбор, одг. уредник Јова Адамовић; од бр. 12 (1905) уређује Одбор, главни и одг. уредник Јован Адамовић; главни уредник од бр. 181 (1905) Јован Адамовић; од бр. 271 (1905) главни уредник Јован Адамовић, одг. уредник Стеван Ј. Ђорђевић; од бр. 285 (1905) гл. уредник Јован Адамовић, одг. уредник Душан Трбојевић; од бр. 18 (1906) гл. уредник Јован Адамовић, одг. уредник Марко Ђорђевић; од бр. 95 (1906) гл. и одг. уредник Јован Адамовић; од бр. 98 (1906) гл. уредник Јован Адамовић, одг. уредник Јован Димић; од бр. 244 (1906) гл. уредник Јован Адамовић, одг. уредник Душан Трбојевић; од бр. 344 (1906) гл. уредник Јован Адамовић, одг. уредник Боривоје Греговић; одговорни уредници: од бр. 243 (1907) Јован Зебић; од бр. 120 (1908) Јован Богојевић; од бр. 318 (1908) Радисав М. Радосављевић; од бр. 261 (1909) Живојин Јовић; од бр. 262 (1909) Љубомир Л. Стефановић; од бр. 165 (1910) Јован Зебић; од бр. 166 (1910) Милан С. Вељковић; од бр. 176 (1910) Радисав Радосављевић; од бр. 277 (1910) Алекса Бјеличић; од бр. 209 (1911) Јован Зебић; од бр. 233 (1911) Светозар Ф. Марић; од бр. 234 (1911) Јован Зебић; од бр. 183 (1912) Милан Лазић; од бр. 263 (1912) Димитрије Костић; од бр. 221 (1913) Димитрије Николић; од бр. 41 (1914) Димитрије Костић; од бр. 53 (1914) Трајко Глигорић; од бр. 265 (1914) Константин Хаџи-Лазић; од бр. 204 (1915) Гавра Јовановић; од бр. 7 (1916) Манојо Сокић; од бр. 1 (1918) М. [Моша] С. Пијаде; од бр. 153 (1919) Дане М. Драгојевић; од бр. 264 (1919) Трајко Глигоровић; од бр. 39 (1925) Милан М. Живковић; од бр. 6 (1928) Дамјан М. Сокић

Излази од бр. 7 (1916) у Солуну; од бр. 1 (1918) у Београду

Од бр. 63 (1904) Народна штампарија; од бр. 1 (1905) шт. "Св. Сава"; од бр. 80 (1905) шт. "Талетова"; од бр. 185 (1905) шт. Андре Јовановића; од бр. 263 (1905) Електрична штампарија "Бранко Радичевић" Јована И. Сјеницког; од бр. 133 (1911) шт. "Правда"; од бр. 7 (1916) шт. Аквароне (Солун); од бр. 16 (1917) шт. "Фос" (Солун); од бр. 1 (1918) шт. Владе Стефановића; од бр. 74 (1919) шт. "Правда"; од бр. 1 (1920) шт. "Сокић"; од бр. 49 (1929) шт. "Правда"
Од бр. 1905 излази сваки дан сем понедељника; од бр. 284 (1905) излази сваки дан

Од 1906. године до краја излажења лист је поред главног издања имао и више накнадних издања обележених као друго, јутарње издање, или необележено издање

Лист после рата није везан страначки

У рубрици: Књжевне белешке, доноси приказе листова, часописа и књига

"Правда" је основана 1904. године, а њени оснивачи били су Павле Маринковић и браћа Сокићи који су у ствари, све време до краја излажења листа били његови власници и издавачи. Од 1916. до 1918. године лист је излазио у Солуну. Обновљена је 19. октобра 1918. године у Београду. Поред редовних вести о догађајима у земљи и свету, лист је редовно пратио и културни живот. Имао је сталне рубрике. У њему су сарађивали многи познати јавни и културни радници: Десимир Благојевић, Спасоје Ђорђевић, Радосав Гогић, Милан Роглић, Ђорђе Дедић, Предраг Вијоровић, Страхиња Ђорђевић, Нестор Малинић, Милорад Гавриловић, Милорад Ђорђевић, Милан Ристић, Градимир Маринковић, Душан Мијатовић, Оливера Ристић, Радивој Копарац, Раденко Томић, Војислав Васиљевић, Стипе Пекић, Евгеније Захаров, Стојан Маринковић, Милош Петровић и др.

Цена броју 5 пара; од бр. 7 (1916) бр. 10 сантима ; од бр. 140 (1917) бр. 10 лепта; од бр. 298 (1917) бр. 15 лепта; од бр. 1 (1918) бр. 0,20 п.д.; од бр. 1 (1920) бр. 0,50 дин.; од бр. 1 (1921) бр. 1 дин.

ISSN
1821-360X

УДК
32+659"52"

COBISS.SR-ID
35613959

Публикације у колекцији Правда

год. XI, бр. 317

год. XI, бр. 316

год. XI, бр. 315

год. XI, бр. 314

год. XI, бр. 313

Collection Tree