Американски Србобран

Опис колекције

Наслов:
Американски Србобран : српски лист за политику, просвету и књижевност и орган Савеза Србобран = The American Srbobran : official organ of S. Srbobran leading and largest Serbian daily in America / власник Српски православни савез Србобран ; уредник П. Ј. Будисављевић

Упоредни стварни наслов:
The American Srbobran

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски, енглески

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 [1906]-

Издавање и производња :
Питсбург, Па. : [Serbian Alliance Srbobran], [1906]- (Питсбург : Американски Србобран)

Физички опис:
58 cm

Учесталост:
Сваког дана сем недеље и празника

Напомене:
Од бр. 1085 (1918) Editor Budimir Grahovac; од бр. 1729 (1921) Branko Dajičić; од бр. 6554 (1937) Branko Daychich, M. Markovich; од бр. 7357 (1939) M. Markovich, Editor English Section W. Nikolin; од бр. 8221 (1942) Editor C. C. Ellesin, Youth Section Editor Milan Karlo; од бр. 9246 (1946) Editor C. C. Ellesin; од бр. 10227 (1950) Editor C. C. Ellesin, Assʹt. Editor Jovan M. Kontich, English Section Editor Nickolas L. Marne; од бр. 10369 (1951) Editor C. C. Ellesin, Assʹt. Editor Jovan M. Kontich, English Section Editor M. G. Petrovich; од бр. 11525 (1955) Editor Momchilo Sokich, Assʹt. Editor Jovan Bratich, Editor English Section Milan M. Karlo; од бр. 12659 (1961) Editor Momchilo Sokich, Editor English Section Milan M. Karlo; од бр. 13348 (1965) Editor Momchilo Sokich; од бр. 13422 (1966) Editor Momchilo Sokich, Editor English Section Nick E. Vasovich; од бр. 13669 (1967) Temporary Editor Milan Raseta, Editor English Section Nick E. Vasovich; од бр. 13756 (1968) Temporary Coordinating Editor Robert Rade Stone, Editor English Section Nick E. Vasovich; од бр. 13774 (1968) Temporary Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich, Editor English Section Nick E. Vasovich; од бр. 14247 (1971) Temporary Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich, Editor English Section Melvyn Mamula; од бр. 14383 (1972) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich; од бр. 14538 (1973) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich, Editor English Section Anne Tumbas; од бр. 15089 (1977) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich; од бр. 15131 (1977) Coordinating Editor Robert Rade Stone; од бр. 15888 (1988) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Bozidar Puritch, Jovan Jovetich, Jovan Bratich, Srbobran Contributor Anne Tumbas; од бр. 16068 (1991) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Board of Editors Milivoje Vasic and Jovan Bratich, Srbobran Contributor Anne Tumbas; од бр. 16185 (1994) Coordinating Editor Robert Rade Stone, Serbian Section Editor Editorial Staff (уређује редакција), Srbobran Contributor Anne Tumbas; од бр. 16417 (2000) Coordinating Editor D. J. Ljubenko, English Section Editor Krinka Vidaković Petrov; од бр. 16437 (2001) Serbian Section Editor Aleksandar Petrov, English Section Editor Tumbas Radoja
Од Н° 3 (1993) Editor of SNF Literary Supplement А.[Александар] Петров; од Н° 2 (2000) Кринка Видаковић Петров

Подаци о листу и на енгл. језику

Од 1918. званични је орган Српског православног савеза Србобран и Српске народне одбране у Америци
Од 1927. званични је орган Сједињеног савеза Србобран - Слога; од 1929. званични је орган Српског народног савеза; наставља са излажењем и после Другог св. рата. Имао тираж до 15000 примерака. После Другог светског рата имао два издања

Ћир. и лат.; на српхрв. и енгл.

Поједини бројеви илустровани фотографијама
Излазио недељно (четвртком); од бр. 8221 (1942) сваког дана осим суботе, недеље и празником

Цена за САД на годину 2.00$, за све остале земље и град Питсбург на годину3 4.00$; од бр. 959 (1918) за САД годишње 3.00$, за Канаду и Европу 5.00$, за град Питсбург 5.00$; од бр. 1176 (1919) за САД 5.00$, за Канаду и Европу 6.00$

Према: Грађа за историју и библиографију српске периодике до 1920. године / Јеремија Д. Митровић. - Београд, 1984.: излази од 1906. до данас. Доноси обиље материјала о уједињењу Јужних Словена, о проблему исељеника и националној пропаганди. Током I св. рата неко време није се слагао с радом друштва Слога и Михајлом Пупином; у Њујорку одбија сједињење са Србобраном

Према: Српска штампа између два рата / Вук Драговић. - Београд, 1956.: Најстарији и највећи српски дневни лист у Америци; По ослобођењу 1918. држао се режимски; током II св. рата подржавао четнички покрет Драже Михаиловића; у току II св. рата у листу сарађивао Јован Дучић.

Недоследна нумерација бројева и годишта

ISSN
0000-0000

УДК
314.15(=163.41)(73)

COBISS.SR-ID
32743431

Публикације у колекцији Американски Србобран

Collection Tree