Самоуправа

Опис колекције

Наслов:
Самоуправа : лист политички, економски и књижевни : орган Народне Радикалне Странке / [издаје и уређује Милутин Ј. Марковић]

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски, словеначки

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (8. јануар 1881)-год. 3, бр. 131 (22. октобар 1883); год. 1, бр. 1-бр. 48 (1. април-јун 1886); год. 1, бр. 106 (септембар 1886); год. 1, бр. 1 (19. октобар 1903)-год. 13, бр. 284 (15. октобар 1915); год. 15, бр. 1 (19. новембар 1918)-год. 26, бр. 6 (6. јануар 1929); год. 56, бр. 1 (20. фебруар 1936)-год. 61, бр. 1149 (21. фебруар 1941)

Издавање и производња:
Београд : Милутин Ј. Марковић, 1881-1941 (Београд : Задруга штампарских радника)

Физички опис:
49 cm

Учесталост:
Излази уторником, четвртком и суботом; од бр. 1 (1886) понедељком, средом, четвртком, петком и недељом; од бр. 49 (1886) сваки дан; од бр. 80 (1886) понедељком, средом, четвртком, петком и недељом; од бр. 38 (1903) сваки дан осим недеље и званичних празника; од бр. 9 (1918) сваки дан; од бр. 119 (1919) сваки дан сем понедељка; од бр. 1 (1936) сваки дан пре подне сем недеље; од бр. 1090 (1940) сваке суботе у подне

Напомене:
Од бр. 1 (1886) орган Српских радикалаца: лист за политику, науку и књижевност; од бр. 38 (1903) орган Радикалне странке; од бр. 1 (1936) Glavni Organ Jugoslovenske Radikalne Zajednice; од бр. 1090 (1940) Главни Орган Југословенске Радикалне Заједнице
Од бр. 38 (1903) власник Радикална Странка; од бр. 12 (1904) Никола Јевр. Дамјановић; од бр. 5 (1905) Петар Р. Марић; од бр. 89 (1907) власник у име Главног одбора Радикалне странке Светолик Радовановић; од бр. 235 (1907) власник Петар Р. Марић; од бр. 122 (1909) власник у име Главног одбора радикалне странке Настас Н. Петровић; од бр. 1 (1918) власник Михаило В. Илић; од бр. 140 (1921) у име Радикалне Странке власник Миша Трифуновић; од бр. 243 (1923) власник Миша Трифуновић; од бр. 191 (1924) власник за Главни Одбор Радикалне Странке Миша Трифуновић; од бр. 1 (1936) власник за Југословенску Радикалну Заједницу Душан Н. Трифковић; од бр. 1090 (1940) власник за Југословенску Радикалну Заједницу Димитрије С. Мирковић

Уређују: од бр. 30 (1881) Мика Поповић-Бончић; од бр. 42 (1881) Стојан М. Протић; од бр. 43 (1881) Мика Поповић-Бончић; од бр. 130 (1881) Стојан М. Протић; уредник од бр. 53 (1883) Пера Тодоровић; заступник одговорног уредника од бр. 48-56, 70-92, 100-300 (1886) П. Тодоровића - Свет. Љ. Гавриловић; одговорни уредници: од бр. 38 (1903) Никола Јевр. Дамјановић; од бр. 5 (1905) Петар Р. Марић; од бр. 65 (1906) Михајло С. Профировић; заступник одговорног уредника од бр. 99-125 (1907) Милан Стевановић; одговорни уредници: од бр. 269 (1909) Милан Гавриловић; од бр. 276 (1909) Петар Стаменковић; од бр. 91 (1910) Сава Стевановић; од бр. 231 (1911) Јован Милошевић; од бр. 255 (1913) Сава Стевановић; од бр. 208 (1914) Ник. Јеремић; од бр. 257 (1914) Димитрије Гавриловић; од бр. 1 (1918) Никола Марковић; уредник од бр. 189 (1925) Михаило М. Живанчевић; заступа уредника од бр. 44-78, 100, 114-115, 132-136, 153, 254-257 (1926) Никола Марковић; одговорни уредник за бр. 78 (1926) Никола Марковић; заступа уредника од бр. 22-83, 105-114, 226-249 (1927) и од бр. 136-171, у бр. 179, 191, 202, 206, 208 (1928) Милоје Љ. Радосављевић; главни уредник од бр. 1 (1936) М. Стојмировић-Јовановић; од бр. 23 (1937) на полеђини листа назначено да су ранији уредници били: Јаша Томић, Настас Петровић; Михаило Илић, Риста Ј. Одавић; одговорни уредници: од бр. 1117 (1939) М. Радосављевић; од бр. 1032 (1939) Љубомир Д. Лазичић

Издавачи за Народну радикалну странку: од бр. 30 (1881) Мика Поповић-Банчић; од бр. 128 (1881) Стојан М. Протић; од бр. 189 (1925) Лазар Марковић; од бр. 1 (1936) Душан Н. Трифковић; од бр. 945 (1939) Димитрије Мирковић

Излази од бр. 208 (1914) у Нишу; од бр. 1 (1918) у Београду
Од бр. 38 (1903) Штампарија "Доситије Обрадовић"; од бр. 208 (1914) Нова Акционарска Штампарија; од бр. 266 (1915) Штампарија Мунца и Карића; од бр. 1 (1918) Шт. "Доситеј Обрадовић"; од бр. 29 (1921) Шт. Народна Самоуправа А.Д.; од бр. 282 (1928) Штампарија "Привредник"; од бр. 1 (1936) за Штампарско предузеће "Време" а.д. Милутин Стевановић; од бр. 41 (1937) за Штампарију "Привредни преглед" Драгољуб Вучићевић; од бр. 1090 (1940) Штампарија "Нушић"; од бр. 1102 (1940) Штампарија "Епоха"

Радикални лист "Самоуправа" излазио је дуги низ година, с прекидима. На сваком броју назначено је да је лист основан 1881. године. У бр. 1144 (1941) у чланку "Шездесет година Самоуправе" каже се да је лист више пута растуран и поново обнављан. Тако је 1882. године један део тиража, због честих забрана и цензура, излазио под насловима "Слобода" (сиг. 5786/п) и "Братство" (сиг. 5531/п), са истим текстом.

ISSN
0000-0000

УДК
329.11(497.11)

COBISS.SR-ID
22106380

Публикације у колекцији Самоуправа

Collection Tree