Вјесник: званични орган српских православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини

Опис колекције

Наслов:
Вјесник : орган српско-православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини / власник Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву ; одговорни уредник Димитрије Васић

Врста/садржај:
часопис

Језик:
српски

Нумерација:
[Год. 1, св. 1/2 (јули/август 1909)]-год. 6, бр. 11 (15. јуни 1914) ; год. 7, бр. 1 (1. јули 1917)-[год. 11, бр. 6 (15. јуни 1921)]

Издавање и производња:
Сарајево : [Велики управни и просвјетни савјет у Сарајеву], 1909-1914;1917-1921 ([Сарајево] : Српска дионичарска штампарија)

Физички опис:
24 cm

Учесталост:
Двомесечно

Напомене:
Поднаслов од бр. 1 (1912) Званични орган српско-православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини

Главни и одговорни уредници: од бр. 1 (1912) Петар Кочић; од бр. 5 (1914) Војислав Борић

Од бр. 7/8 (1910) у редакционом одбору су: Р. Х. Дамјановић, Г. Гашић, С. Љубибратић, Вој. Борић, Д. Васић
Штампарија: од бр. 1 (1917) Штампарија Даниел и А. Којон

Цена: За све самоуправне органе за 1/1 годину К 4, за све остале претплатнике К 5
Од бр. 1 (1911) излази сваког 15. и пошљедњег дана у мјесецу; од 1917. сваког 1. дана у мјесецу

Према: Bibliografija štampe Bosne i Hercegovine : 1850-1941. / Đorđe Pejanović. - Sarajevo, 1961, 67-68: јуна 1914. (после бр. 11) престао да излази. Поново је покренут 1. јула 1917. "Лист је обустављен кад се српско-православна црква у Југославији ујединила у Српску патријаршију и "Гласник", званични орган Патријаршије у Београду, постао орган за све православне цркве у Југославији...".

ISSN
0000-0000

УДК
271.2

COBISS.SR-ID
23706124

Публикације у колекцији Вјесник: званични орган српских православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини

год. VIII, бр. 15

год. VIII, бр. 14

год. VIII, бр. 13

год. VIII, бр. 12

год. VIII, бр. 11

Collection Tree

  • Периодика
    • Часописи
      • Вјесник: званични орган српских православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини