Слобода

Опис колекције

Наслов:
Слобода : орган Срба социјал-демократа у Угарској / власник за Агитациони одбор Душан Георгијевић ; одговорни уредник Никола Крстић

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (18. јун 1910)-год. 5, бр. 27 (24. јул 1914) ; год. 6, бр. 1 (1. нов. 1918)-год. 13, бр. 9 (8. март 1925)

Издавање и производња:
Будимпешта : Агитацион одбор, 1910-1914; 1918-1925 (Будимпешта : Српска штампарија Ј. Крњац)

Физички опис:
42 cm

Учесталост:
Излази сваког 1. и 15. у месецу

Напомене:
Поднаслов: од бр. 1/2 (1911) Орган Срба социјал-демократа у Угарској; од бр. 1 (1913) Новине Социјално-демократске странке; од бр. 3 (1913) Орган Соц. демократске странке у Угарској; од бр. 1 (1918) Социјалдемократски дневник; од бр. 82 (1920) Орган Социјално-демократске странке Југославије; од бр. 2 (1922) Орган Социјалистичке партије Југославије

Издавач: од бр. 47 (1912) Јован Живанац; од бр. 9 (1913) Бранко Париповић; од бр. 15 (1913) Јован Воркапић; од бр. 40 (1913) Драгомир Томашевић; од бр. 13 (1914) Књижарско-штампарска задруга "Право народа"; од бр. 18 (1914) Сава Загорац; од бр. 23 (1914) Ђуро Шурак
Власник: од бр. 1 (1911) Душан Георгијевић; од бр. 3 (1911) Лазар Вукићевић; од бр. 18 (1911) Српско-буњевачки агитациони одбор; од бр. 13 (1914) Књижарско штампарска задруга "Право народа"; од 1918. Социјалдемократска странка; од 1924. Покрајински одбор
Социјалистичке партије за Војводину

Од 1911. излази у Новом Саду; од бр. 82 (1920) у Београду; од 1922. у Новом Саду

Одговорни уредници: од бр. 5 (1910) Александар Ацин; од бр. 8 (1910) Милојко Мургуловић; од бр. 1 (1911) Никола Крстић; од бр. 26 (1911) Ђура Лезечев; од бр. 28 (1911) Павле Татић; од бр. 18 (1912) Иван Чока; од бр. 47 (1912) Јован Живанац; од бр. 9 (1913) Бранко Париповић; од бр. 15 (1913) Јован Воркапић; од бр. 40 (1913) Драгомир Томашевић; од бр. 1 (1918) Душан Тушановић; од бр. 60 (1919) Павле Татић; од бр. 17 (1924) Павле Татић и Милан Секулић; од бр. 32 (1924) Павле Татић
Од бр. 1 (1911) излази сваког 25. у месецу; од бр. 3 (1911) сваког 5, 15. и 25. у месецу; од бр. 1 (1918) сваког дана осим понедељка и дана иза празника; од бр. 1 (1922) сваке недеље

Штампарије: од бр. 1 (1911) Штампарија Деоничарског друштва "Браника", Нови Сад; од бр. 18 (1911) Штампарија Дра Свет. Милетића; од бр. 1 (1918) Штампарија "Слобода"; од бр. 1 (1925) Штампарија Браће Грујић

Формат: од 1918. 38 cm; od 1920. 44 cm

"Слобода" није излазила у периоду од 1915-1917. за време првог светског рата. Престала је Обзнаном 1925. године, а место ње покренуто је "Право народа"

Цена а Аустро-Угарску, БиХ годишње К. 3, 60; поједини број 10 пот.; за остале земље 6 круна

Према: Револуционарна и ратна штампа : 1871-1945 : каталог Библиотеке Матице српске / Сава Паланчанин. - Нови Сад, 1986, 85-86: Лист је с бројем 111 (1919) престао бити гласило револуционарног радничког покрета, узурпирало га је десно крило социјалдемократа, који се нису сложили с одлукама конгреса уједињења комуниста, априла 1919. Од тада излази с поднасловом: гласило Југословенске социјалдемократске партије. Често је цензурисан лист, уредници смењивани и кажњавани, нарочито у првој половини 1919. када је "Слобода" орган Социјалистичке радничке партије Југославије.

УДК
329.14(497.113)

COBISS.SR-ID
27356940

Публикације у колекцији Слобода

год. VI, бр. 31

год. VI, бр. 30

год. VI, бр. 16

год. VI, бр. 2 (9!)

год. VI, бр. 8

Collection Tree