Браник

Опис колекције

Наслов:
Браник : орган Српске народне слободоумне странке / уредник Никола Јоксимовић

Кључни наслов:
Браник

Скраћени кључни наслов:
Браник

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1885)-Год. 30, бр. 142 (1914)

Издавање и производња:
Нови Сад : Дружина Браника, 1885-1914

Физички опис:
53 cm

Учесталост:
Три пута недељно

Напомене:
Власник и издавач др. Мих. Полит-Десанчић (1891)
Власник и издавач Деоничарско друштво "Браник"(1904)

Штампарија Деоничарског друштва "Браника" (1904)

ISSN
0351-3971

УДК
659(497.113)

COBISS.SR-ID
132909063

Публикације у колекцији Браник

год. XXX, бр. 142

год. XXX, бр. 137

год. XXX, бр. 136

год. XXX, бр. 135

год. XXX, бр. 134

Collection Tree