Телеграм Вечерњих новости

Опис колекције

Наслов:
Телеграм Вечерњих новости / одговорни уредник М. Кнежевић

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
1918 (27. окт.-5. нов.)

Издавање и производња:
Београд : Мица Љ. Бојовић, 1918

Физички опис:
46 cm; 41 cm

Напомене:
Бројеви нису нумерисани

УДК
355.48/.49(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID
36880391

Collection Tree