Вечерње новости

Опис колекције

Наслов:
Вечерње новости : дневни лист за свакога / власник и уредник Љуб.[Љубомир] Ј. Бојовић

Остали наслови:
Јутарње новости

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1. јун 1893)-год. 2 [23], бр. 550 (17. новембар 1915); год. 21[24], бр. 1 (3. јул 1918)-год. 22[25], бр. 241 (5. октобар 1919)

Издавање и производња:
Београд : [б. и.], 1893-1915; 1918-1919 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића)

Физички опис:
46 cm

Учесталост:
Излази сваки дан по подне

Напомене:
Наслов: од бр. 134 (1909) Јутарње новости; од бр. 250 (1913) Новости; од бр. 13 (1918) Вечерње новости

Поднаслов: од 1908. Независан политички лист; од бр. 86 (1909) Независан народни лист; од бр. 13 (1918) Јутарње издање; од бр. 13 (1919) Независан лист; од бр. 124 (1919) Независан политички и друштвени лист

Власник: од бр. 1 (1896) Прва српска електрична народна штампарија Љуб. Бојовића; од бр. 1 (1918) Мица Бојовић
Од 1914. излази у Нишу; од 1918. у Београду

Одговорни уредници: од бр. 234 (1894) М. Стефановић; од бр. 1 (1896) Данило Стошић; од бр. 163 (1896) Милорад Жеравичић; од бр. 270 (1897) Јоца Белчевић; од бр. 263 (1898) Марко Мариновић; од бр. 180 (1903) Милан Ј. Мићић; од бр. 186 (1903) Васа Ђема; од бр. 322 (1904) Милош Пајевић; од бр. 37 (1905) Љуб. Бојовић; од бр. 68 (1905) Драг. С. Тодоровић; од бр. 334 (1905) Васа Ђема; од бр. 1 (1907) Миладин Николић; од бр. 91 (1907) Васа Ђема; од бр. 122 (1907) Мирослав Милетић; од бр. 1 (1908) Драгомир Јовичић; од бр. 120 (1908) Васа Ђема; од бр. 225 (1909) Младен Поповић; од бр. 1 (1910) Васа Ђема; од бр. 26 (1910) Лазар Новаковић; од бр. 76 (1911) Гојко Петровић; од бр. 120 (1911) Петар Протић; од бр. 202 (1911) Драгољуб Протић; од бр. 281 (1911) Чеда Настасијевић; од бр. 302 (1911) Милан Лазић; од бр. 28 (1912) Божидар Божић; од бр. 39 (1912) Драгослав Величковић; од бр. 75 (1912) Љуб. Бојовић; од бр. 80 (1912) Драгутин Миладиновић; од бр. 121 (1912) Коста Николајевић; од бр. 170 (1912) Никола Јовановић; од бр. 202 (1912) Љуб. Бојовић; од бр. 211 (1912) Милан Палигорић; од бр. 220 (1912) Милан Николић; од бр. 314 (1913) Милан Савчић; од бр. 134 (1914) Драгољуб Аврамовић-Бертолд; од 1918. Душан Бојовић; од бр. 31 (1919) Милан Николић

Од 1914. Штампарија Ђорђа Мунца у Нишу; од 1918. Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића, Београд

Првобитно либералан политичко-информативан лист. Излазио и као Јутарње издање и Ванредно издање. Поједини бројеви имају додатке. Сталне су грешке у нумерацији годишта. Имао је широк круг сарадника, познатих јавних и културних радника.

УДК:
32+659"52"

COBISS.SR-ID:
12072455

Публикације у колекцији Вечерње новости

год. XXI, бр. 63 (66!)

год. XXI, бр. 62 (65!)

год. XXI, бр. 61 (64!)

год. XXI, бр. 60 (63!)

год. XXI, бр. 59 (62!)

Collection Tree