Царевина

Опис колекције

Наслов:
Царевина : српски народни календар за просту ... годину која има 365 дана / уредио Милан Јевтић

Остали наслови:
Српски народни календар Царевина

Врста/садржај:
серијска публикација

Језик:
српски

Нумерација:
1916-1918

Издавање и производња:
New York : Српска књижара Боже Ранковића, 1915-1917

Физички опис:
Илустр. ; 23 cm

Учесталост:
Годишње

Напомене:
Опис према 1917. год.

ISSN
0000-0000

УДК
050.9(=163.41)(73)"1917"

COBISS.SR-ID
52199431

Публикације у колекцији Царевина

Collection Tree