Ратни дневник

Опис колекције

Наслов:
Ратни дневник : званични извештаји Ратног Пресбироа / власник и одговорни уредник Светозар Јовановић

Кључни наслов:
Ратни дневник

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1. јун 1914)-год. 5, бр. 285 (12. окт. 1918)
Издавање и производња Ваљево : Светозар Јовановић, 1914-1918 (Ваљево : Штампарија Д. А. Славуја)

Физички опис:
30 cm

Учесталост:
Излази сваки дан

Напомене:
Поднаслoв од бр. 241 (1915) Орган Врховне команде; од бр. 13 (1916) без поднаслова
Од бр. 70 (1914) власник Божидар Димитријевић

Одговорни уредник од бр. 70 (1914) Божа Димитријевић; од бр. 241 (1915) уређује Ратни пресбиро; од бр. 243 (1915) одговорни уредник Владимир М. Анђелковић

Место издавања:
од бр. 99 (1914) Крагујевац; од бр. 13 (1916) у Солун

Штампарије:
од бр. 99 (1914) Народна штампарија Сп. Р. Вулетића, Крагујевац; од бр. 113 (1914) Штампарија Стефановића и Јовановића; од бр. 128 (1914) Народна штампарија Сп. Р. Вулетића; од бр. 241 (1915) Штампариа Оперативног одељења Врховне команде; од бр. 13 (1916) Штампарија Д. Анастасијевића-Вележанца, Солун; од бр. 139 (1916) Штампарија "Млада Србија" Влад. М. Анђелковића; од бр. 233 (1917) Штампарија "Ратни дневник"; од бр. 350 (1917) Штампарска радионица Министарства војног

Као званичан билтен о операцијама српске војске у првом светском рату за историју представља драгоцен извор. Исти текст (и слог) излазио је под насловом "Ратни пресбиро" за првих месец и по дана рата 1914. године. Уз поједине бројеви излазили су и додаци

Грешке у нумерацији: бр. 177 треба 180 (1916); бр. 266 треба 267, 313 треба 314 (1917)

Сарадници: Милутин Бојић, Иво Ћипико, Јован Дучић, Милосав Јелић, Милутин Томић

Од бр. 34 (1917) уведен литерарни подлистак, у бр. 20 (1918) почиње рубрика Књижевност. Доноси текстове: Милана Вл. Ђорђевића, Константина Баљмонта, Младена Ђуричића, Луја Војновића, Ђ. Лазаревића, Драг. П. Илића ...

Микрофилм 1 (1914), бр. 74-98.

ISSN:
1450-6408

УДК:
94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID:
26089228

Публикације у колекцији Ратни дневник

Collection Tree