Collection: Књиге
Alternative Title Princip on himself : two manuscripts of Gavrilo Princip
Date 1926
Description Стенографске белешке доцента Дра Мартина Папенхајма о честим разговорима са Гаврилом Принципом у времену од фебруара до јуна 1916. о утицају његова живота, о атентату и о његовим политичким и социјалним идејама
Extent 32 стр.
Format 23 cm
Identifier 13090567
Language хрватски (hr)
Publisher Загреб : Југословенска штампа
Subject Принцип, Гаврило (1894-1918)
Title Принцип о себи : два манускрипта Гаврила Принципа
Title Принцип о себи : два манускрипта Гаврила Принципа
Subject Принцип, Гаврило (1894-1918)
Description Стенографске белешке доцента Дра Мартина Папенхајма о честим разговорима са Гаврилом Принципом у времену од фебруара до јуна 1916. о…
Publisher Загреб : Југословенска штампа
Date 1926
Language хрватски (hr)
COBISS ID 13090567
More