Колекција: Фотографије
Превод наслова Concert at the promenade in Bizerte
Година издања 1917
Процењена година издања 1917
Формат 9 x 14 cm
COBISS.RS ID COBISS ID 197101068
Издавач (штампар) Бизерта
Просторна одредница http://www.geonames.org/2472706/bizerte.html
Предмет Покорни, Драгутин (1867-1956 - Фотографије)
Временска одредница 1917
Наслов [Концерт на променади у Бизерти]
Наслов [Концерт на променади у Бизерти]
Предмет Покорни, Драгутин (1867-1956 - Фотографије)
Издавач (штампар) Бизерта
Датум 1917
Процењени датум 1917
COBISS.RS ID 197101068
Опширније