Колекција: Писма
Превод наслова Letter of Živojin Mišić to Diterichs
Сарадници прималац: Дитeрихс, Михаил Константинович (Diterichs)
Права приступа Itea, Florina http://www.geonames.org/736229/florina.html
Аутор Мишић, Живојин
Година издања 27.01.1917
Датум стварања 27.01.1917
Опис Писмо које је Живојин Мишић послао из Д.Врбени (данашњи назив Итеа), генералу Дитериксу.
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик француски (fr)
Наслов Писмо Живојина Мишића, Дитериксу
Наслов Писмо Живојина Мишића, Дитериксу
Опис Писмо које је Живојин Мишић послао из Д.Врбени (данашњи назив Итеа), генералу Дитериксу.
Аутор Мишић, Живојин
Датум 27.01.1917
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик француски (fr)
Опширније