Колекција: Споменици
Опис На фотографији је споменик на српском војничком гробљу из Првог светског рата, у Бизерти, у Тунису.
Формат 11 x 8 cm
COBISS.RS ID 183443468
Језик Француски (fr)
Просторна одредница http://www.geonames.org/2472706/bizerte.html
Предмет Српска војска - Бизерта - Споменици - Фотографије
Наслов [Споменик палим српским и француским војницима у Бизерти]
Наслов [Споменик палим српским и француским војницима у Бизерти]
Предмет Српска војска - Бизерта - Споменици - Фотографије
Опис На фотографији је споменик на српском војничком гробљу из Првог светског рата, у Бизерти, у Тунису.
Језик Француски (fr)
COBISS.RS ID 183443468
Опширније