Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 46
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1918
Процењена година издања 1918
Опис Са насловне стране:
О Паризу
(наставак - види 16 и 17 свеску 1917)
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 46
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 46
Опис Са насловне стране:
О Паризу
(наставак - види 16 и 17 свеску 1917)
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1918
Процењени датум 1918
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније