Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 52
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања [1918]
Процењена година издања [1918]
Опис Са насловне стране:
Бадње вече
Један народ
Hodler Ferdinand
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 52
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 52
Опис Са насловне стране:
Бадње вече
Један народ
Hodler Ferdinand
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум [1918]
Процењени датум [1918]
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније