За наставнике

Савети за наставнике

Истраживање историјских извора који буду коришћени у настави омогућиће лакше остваривање циљева наставе историје, усвајање кључних појмова и остваривање прописаних стандарда у настави историје, везаних за Први светски рат. Заједнички циљ је што успешније остваривање образовних стандарда за крај основног образовања , нарочито у области истраживање и тумачење историје. Са друге стране, на овај начин дигитализовани и приказани историјски извори још већу примену могу имати у остваривању циљева наставе историје у средњим школама.

Предност дигиталне библиотеке Велики рат је да доступне јединице грађе прате описи који дају основне информације о извору, а који су преузети из локалне базе података Народне библиотеке Србије, чиме је избегнута опасност од нетачних и непроверених информација. Груписање историјских извора везаних за Први светски рат на једном тематском порталу олакшава рад наставницима приликом припремања за наставу.

Како би се додатно олакшао рад на порталу, у делу препоручена грађа по темама, налазе се пречице којима се долази до грађе везане за одређену тему. Свака од тема на које су извори подељени и сваки историјски извор појединачно може бити коришћен у настави. Питање је избора наставника који ће користити.

Део припреме за часове омогућава наставницима да се упознају са нашим предлозима методичких припрема наставних јединица у основним и средњим школама. Ови предлози су карактеристични по томе што се поред стандардног начина писања припрема, у свакој од њих као наставно средство користи грађа портала Велики рат, а самим тим као доминира демонстративна наставна метода.

Преко едукативног сајта и доступних извора везаних за Први светски рат наставници би требало да помогну ученицима у развоју следећих вештина:

 • вештина самосталног истраживања
 • вештина анализе различитих врста извора
 • вештина непристрасног тумачења историјских извора
 • вештина спољашње и унутрашње критике извора
 • развој информатичке и функционалне писмености
 • способност рада у групама

За сваки историјски извор заједничко је то да би требало извршити најосновнију критику. Стога би наставници заједно са ученицима требало да поставе основна питања независно од извора који обрађују.

Препоручена питања су:

 • О којој врсти извора се ради? ( Текст, фотографија, слика, рукопис)
 • Ако је текст у питању, којим писмом је писан?
 • На ком језику је писан извор?
 • О ком догађају говори извор?
 • Да ли нам је доступан датум настанка извора?
 • Да ли нам је доступно име аутора извора?

Друга питања би требало да наведу ученике на размишљање и тражење решења, а баве се унутрашњом критиком извора. На пример:

 • Да ли на основу садржаја можемо утврдити аутора или време настанка извора?
 • Да ли знамо нешто о аутору извора?
 • Коју поруку аутор настоји да пошаље овим сведочанством?
 • Да ли је аутор извора имао непосредан додир са догађајем који описује? (извор првог или другог реда)
 • Да ли је извор који директно описује или преноси туђи опис догађаја? (примарни или секундарни извор)
 • Колико је извор поуздан као сведочанство о прошлости?

Период Првог светског рата детаљно је прочаван у историографији због чега постоји велики број наслова који говоре о овој теми. Уџбеници и друга наставна средства, попут документарних филмова и серија, поред свих позитивних страна које се базирају на стицању историјског знања, не пружају довољну могућност ученицима да развију сопствени истраживачки дух који би их довео до правог разумевања историје као науке о прошлости.

Циљ овог едукативног сајта је да онима који уче или предају о овом периоду буду доступни историјски извори различитог типа и важности на основу којих ће сами моћи да реконструишу догађаје и на ваљан начин, уз помоћ наставника, употпуне слику о Великом рату.