Припрема за час

Наставна тема: Свакодневни живот у Великом рату

Наставна јединицаЖенe у рату

Тип часа: Обрада наставног градива

Облик рада: Фронтални облик рада, групни рад

Наставне методе: Демонстративна метода, Метода рада на тексту, Метода усменог             излагања, метода рада у групама

Наставна средства:  Рачунар( пројектор), табла, едукативни портал www.velikirat.nb.rs 

Корелација: Грађанско васпитање, Српски језик и књижевност

Образовни стандарди: нема усвојених за Свакоденвни живот  

Циљеви часа:

-          Упознавање ученика са пословима, обавезама, правима и свакодневицом жена у Србији и свету у Првом светском рату

-          Упознавање ученика са појмом еманципација

-          Правилно коришћење грађе доступне на порталу Велики рат

-          Анализирање садржаја часописа из две различите епохе

 

Образовно васпитни задаци: ученици би требало да:

 

 

 

 

ТОК ЧАСА

 

Уводни део часа (трајање 10 минута)

Са ученицима разговарати о родној равноправности у нашем друштву. Каква су данас права и обавезе  жена, да ли се и колико разликују од права и обавеза мушкараца? Разговарати о породици и задужењима у оквиру различитих породица. Поставити питање да ли постоје мушки и женски послови?

 

Главни део часа (трајање 30 минута)

            Ученике поделити у две групе. Прва група ће читати текстове и прилоге из магазина за жене који је излазио у време Великог рата.http://velikirat.nb.rs/items/show/214

            Друга група чита текстове и прилоге савременог женског часописа по избору.

Одабрати ученика који ће прочитати насловни текст из часописа Жена који је излазио у Новом Саду 1918. године. http://velikirat.nb.rs/items/show/214 

Друга група ће коментарисати насловни текст неког савременог часописа намењеног претежно женама.

Заједно упоредити и коментарисати оба текста и доћи до закључка, на основу примера, какве су разлике уочене и да ли има икаквих сличности. Затим покушати да рубрике које постоје у данашњим часописима пронађу у ондашњем часопису ''Жена''. Нпр. Страна 112 на којој се налази текст о ефикасном прању судова и савремени текст о одржавању хигијене. Рецепти, разни савети итд.

Обе групе ће у својим часописима поредити приче о животу јавних личности и тадашње приче о значајним припадницама женског пола у свету- жена капетан лађе, жене са правом гласа у Британији, користећи и даље поменуте изворе.

 

Ученицима објаснити појам Еманципација. Еманципација – борба за слободу и самосталност у доношењу одлука, политичким правима, ослобођење од било какве зависности.

Затим објаснити ученицима да је у периоду Првог светског рата дошло до потребе за већом ангажованошћу жена у друштву. Са мобилизацијом мушке популације дошло је до потребе наставка рада како различитих служби тако и индустрије, у земљама учесницама рата. Примери: http://velikirat.nb.rs/items/show/5020 ,  http://velikirat.nb.rs/items/show/5016 , http://velikirat.nb.rs/items/show/5023 , http://velikirat.nb.rs/items/show/5017 , http://velikirat.nb.rs/items/show/5019http://velikirat.nb.rs/items/show/5021 ,  

 

Погледати уз коришћење интернета да ли постоје женска удружења у Србији и који су им циљеви. После пронађених примера :Удружења пословних жена, жена лекара, фармацеута, полицајаца... Ученицима показати пример једног удружења из периода Великог рата и циљевима тог удружења, на страници  http://velikirat.nb.rs/items/show/1081 . Упоредити циљеве и начине остваривања.

 

Следећи део часа посветити помињању значајних жена у време Првог светског рата  Кроз примере Милунке Савић http://velikirat.nb.rs/items/show/5094 , која је на специфичан начин успела да са војском прође читав рат и притом буде 5 пута рањена; хероина сељанки  http://velikirat.nb.rs/items/show/485, http://velikirat.nb.rs/items/show/515 , http://velikirat.nb.rs/items/show/502 , које преузимају све обавезе својих мужева, који су у рату, бригу о деци, о имању, о домаћинству....  Болничарке и медицинске сестре током Првог рата и пример Надежде Петровић - http://velikirat.nb.rs/items/show/5095 . Посебну пажњу обратити на странкиње у редовима српске војске као припаднице хуманитарних мисија из савезничких земаља. Флора Сендс http://velikirat.nb.rs/items/show/517 , оставила је дневник који говори о боравку међу Србима, из којег би ваљало прочитати одломак који говори о једној Српкињи у медицинској служби и сл.http://velikirat.nb.rs/items/show/74.  О значају и улози  жена у рату говоре и следеће разгледнице које управо приказују државе савезнице као лепе и поносите девојке у време рата. http://velikirat.nb.rs/items/show/820 , http://velikirat.nb.rs/items/show/826 , http://velikirat.nb.rs/items/show/813http://velikirat.nb.rs/items/show/797

 

 

Завршни део часа (трајање 5 минута)

 

Са ученицима говорити  о положају жене пре једног века, улози у друштву, улози у време рата и свеукупном утиску о ономе што је било обрађено на часу. Питати их да ли у њиховој породици постоји нека прича о претку који је учествовао у Великом рату и ако постоји да ли је то прича о женској храбрости у подизању породице и бризи о имању, или јунаштву и храбрости исказаној у биткама неког мушког претка. За домаћи задатак, користећи интерактивни портал и текстове у магазину ''Жена'', написати један новински чланак или вест која би била у складу са начином писања онога времена.

 

Исход часа:

Уз правилно коришћење грађе портала Велики рат, других доступних материјала и излагање наставника ученици ће:

 

Додатна литература: