Дело : лист за науку, књижевност и друштвени живот

Опис колекције

Наслов:
Дело : лист за науку, књижевност и друштвени живот / уредник Драг. М. Павловић

Кључни наслов:
Дело (Београд. 1894)

Скраћени кључни наслов:
Дело (Беогр., 1894)

Врста/садржај:
часопис

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, књ. 1, св. 1 (1894)-год. 6, књ. 22, св. [3] (1899) ; год. 7, књ. 23, св. 1 (1902)-год. 20, књ. 74, св. 2 (1915)

Издавање и производња:
Београд : А. [Аца] М. Станојевић (Парна радикална штампарија, 1894-1899;1902-1915)

Физички опис:
25 cm

Учесталост:
Месечно

Напомене:
Поднаслов од књ. 2 (1894) Лист за науку, књижевност и друштвени живот

Власници: од књ. 6 (1895) Стојан М. Протић; од књ. 23 (1902) Драгољуб М. Павловић; од књ. 54 (1910) Аца М. Станојевић

Уредници: од књ. 1, св. 2 (1894) Стојан М. Протић; од књ. 5, св. 1 (1895) Милован З. Миловановић; од књ. 14, св. 1 (1897) Драгољуб М. Павловић; од књ. 22, св. 2 (1899) Љуба Давидовић; од књ. 23, св. 1 (1902) Драгољуб М. Павловић; од књ. 54 (1910) Драгољуб М. Павловић и Риста Ј. Одавић; од књ. 62 (1912) Драг. [Драгољуб] М. Павловић; од књ. 70 (1914) Драг. [Драгољуб] М. Павловић и Лазар Марковић

Место издавања књ. 74 , св.1-2 (1915) Ниш
Штампарије: од књ. 23 (1902) Штампарија Аце М. Станојевића "Доситије Обрадовић"; од књ. 72 (1915) Државна штампарија Краљевине Србије, Ниш

Припадао Радикалној странци.

Прекид у излажењу од 1900-1901. Обновљен марта 1902. Књ. 23 (1902) стр. 160: Дело поново излази, јер није престало са излажењем због неоѕива публике и имало је сарадњу најбољих књижевника, угушено је насилно у време Ивањданског атентата. Од јуна 1914. до марта 1915. обустављено због рата

Од 1915. излази два пута месечно

У књ. 1 (1894) Додатак Делу са библиографијом свих српских и хрватских листова за 1894., у сталној рубрици "Белешке" дали су приказе последњих бројева појединих српских и хрватских листова, као и вести о покретању нових листова; од 1894-1895. заступљена рубрика Преглед књига и листова, од 1895. рубрика Критика и библиографија, где су представљани нови листови

Сарадници: Симо Матавуљ, Бранислав Нушић, Сима Томић, Јаша М. Продановић, М. К. Драгутиновић, Свет. П. Ранковић, Ђорђе Стратимировић, Богдан Поповић, Јанко Веселиновић, Јефтан Р. Шантић, Алекса Шантић, Иво Ћипико, Драгољуб Павловић, Владислав Петковић-Дис, Миленко Вукићевић, Владимир Ћоровић, Александар Белић, Недељко Дивац, Јосип Косор, Сима Пандуровић, Радоје Домановић, Анте Тресић-Павичић, Бранислав Петронијевић и др.

ISSN
1450-8222

УДК
001
82

COBISS.SR-ID
125100039

Публикације у колекцији Дело : лист за науку, књижевност и друштвени живот

Collection Tree