Колекција КЊИГЕ обухвата издања настала током Првог светског рата, али и након њега, ако имају за тему дешавања у рату везаним за српски народ. У њу су уврштена књижевна дела настала током рата, пропагандне брошуре намењене учвршћивању морала како војске тако и цивилног становништва, мемоарска дела која дочаравају време великог страдања, као и законодавна делатност Владе Краљевине Србије на острву Крф.

Колекција ПЕРИОДИКА обухвата наслове новина и часописа на српском језику насталих током Првог светског рата, широм света, од Јужне Америке до Грчке. Посебну вредност представљају уникатни примерци рукописних новина насталих у рововима Солунског фронта, али и у избегличким школама по Француској.

Колекција РУКОПИСНА ГРАЂА обухвата писма, дописнице и необјављену мемоарску грађу насталу током рата. Такође, у ову колекцију су укључени и оригинални записници са седница Народне скупштине Краљевине Србије одржаних током рата. Ова колекција садржи материјале од изузетног значаја за проучавање друштвене историје, али и разумевање свакодневног живота људи у рату.

Колекција ПЛАКАТИ обухвата плакате, објаве и концертне програме настале у Првом светском рату. Ова изузетно вредна колеција обухвата уникатне примерке разних плаката, концертних програма, као и објава окупационих власти становништву Србије.

Колекција СЛИКЕ садржи фотографије, разгледнице настале према фотографијама, цртежима и карикатурама, репродукције уметничких дела, цртеже и слике настале током рата. Фотографије настале руком професионалаца ангажованих у војсци као и аматера на упечатљив начин осликавају ратну реалност. Такође, разгледнице имају изузетну вредност због свог пропагандног карактера.

Колекција КАРТОГРАФСКА ГРАЂА обухвата карте и атласе ратних операција током рата, као и разних политичких пројекција Балкана током и после рата.

Колекција РАЗНО обухвата фотографије разних меморабилија из времена Првог светског рата, предмета насталих у рововима или као пропагандне идеје током рата, ратне заставе српских и југословенских пукова, где се посебно истичу заставе добровољачких јединица. У колекцији су заступљене и фотографије споменика, како данашњих тако и оних којих више нема, а подигнутих у сећање на Први светски рат.