Захваљујући међународном пројекту ‘’Europeana collections 1914-1918'' и партнерским установама омогућено је истраживање различитих врста историјских извора везаних за Први светски рат. Историјски извори доступни преко ове дигиталне библиотеке намењени су онима који историју уче, као ђаци или студенти, који је предају у школама и онима којима је проучавање и истраживање овог раздобља хоби.

ЗА УЧЕНИКЕ

Корисници портала биће у прилици да се упознају са великим бројем тема по којима су сачувани извори разврстани. Неке од тема су: слике са фронта, пропаганда, војна структура, уметност у рату и друге. Оваква тематска подела омогућава корисницима сагледавање различитих друштвених, културних, политичких, идеолошких прилика које су владале у Европи тога доба обзиром да извори долазе из различитих земаља. Тематски приступ, са друге стране, омогућава и истраживање појединачне теме, у зависности од интересовања.