За наставнике

Савети

Савети представљају помоћ наставницима приликом коришћења дела за учење дигиталне библиотеке Велики рат. У овом делу могу се пронаћи одобрени прописи који се тичу стандарда и кључних појмова за основно образовање, а везани су за Први светски рат, предлози анализе извора и друге корисне информације.

Препоручена грађа по темама

Препоручена грађа по темама има циљ да наставницима и ученицима олакша рад на порталу Велики рат. Одабиром теме корисницима се пружа могућност да прегледају изворе који су везани за одређени догађај или тематску целину.

Припреме за часове

Припреме за час представљају примере методичких припрема наставних јединица за основне и средње школе. Доступне припреме представљају један од начина како се дигитализована грађа може применити у настави.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Завод за унапређење образовања и васпитања акредитовао је семинар '' Дигиталне библиотеке посвећене Првом светском рату као наставна средства'' за школску 2014/2015. и 2015/2016. Информације о семинару могу се пронаћи у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. Контакт адреса за пријаву на семинар и пружање додатних информација је velikirat@nb.rs.