Трговински гласник

Опис колекције

Наслов:
Трговински гласник : лист за трговину, радиност и саобраћај : орган "Београдске трговачке омладине" / власник "Београдска трговачка омладина" ; одговорни уредник потпредседник "Београдске омладине", Марко Вулетић

Кључни наслов:
Трговински гласник (1891)

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (14. јан. 1891)-год. 24, бр. 153 (15. јула 1914) ; год. 29, бр. 1 (15. марта 1919)-год. 43, бр. 118 (1933) ; год. 49, бр. 1-68 (27. феб.-18. мај 1940)

Издавање и производња:
Београд : Београдска трговачка омладина, 1891-1940 (Београд : Штамп. Св. Николића)

Физички опис:
50 cm

Учесталост:
Излази уторником, четвртком и суботом

Напомене:
Поднаслов: од бр. 1 (1895) орган Београдске трговачке омладине, Српског трговачког удружења и Београдске берзе; од бр. 220 (1895) Орган Београдске трговачке омладине

Уредници: од бр. 59 (1893) Милорад П. Николић; од бр. 52 (1894) Марко Вулетић; од бр. 54 (1895) П. Николић; од бр. 58 (1895) Марко Вулетић; од бр. 105 (1895) Михаило Л. Ђурић; од бр. 236 (1895) Милорад П. Николић; од бр. 2 (1896) Михаило Л. Ђурић; од бр. 136 (1896) Марко Вулетић; од бр. 150 (1896) Михаило Л. Ђурић; од бр. 135 (1896) Марко Вулетић; од бр. 8 (1898) Мих. Л. Ђурић; одговорни уредник од бр. 96 (1898) Д. К. Јовановић, уредник Мих. Л. Ђурић; одговорни уредници: од бр. 1 (1898) Д. К. Јовановић; од бр. 14 (1900) Анд. И. Врчевић; од бр. 205 (1900) Љуб. П. Ћирић; заступник одговорног уредника од бр. 165 (1904) Мил. Л. Ђурић; одговорни уредници: од бр. 224 (1904) Љ. Бојовић; од бр. 24 (1905) В. Ђ. Матић; од бр. 36 (1906) К. Петровић; од бр. 126 (1906) Мих. Л. Ђурић; од бр. 161 (1906) Мих. Н. Илић; од бр. 133 (1907) Љуб. Ј. Николић; од бр. 202 (1907) Живадин Љ. Весић; од бр. 2 (1909) Дим. М. Ђорић; од бр. 25 (1909) Драгомир Васиљевић; од бр. 279 (1909) Илија Стојковић; од бр. 119 (1912) Милован Обрадовић; од бр. 1 (1919) Милан Ј. Павловић; од бр. 32 (1921) Драгољуб Вучићевић; од бр. 87 (1922) Гргур Костић; од бр. 224 (1924) Александар Илић; од бр. 178 (1925) Милосав Стојадиновић; од бр. 73 (1926) Благоје Ј. Антонијевић; од бр. 112 (1926) Франо Цвјетиша; од бр. 113 (1927) Добривоје Т. Лазаревић; од бр. 76 (1929) Јован Ђоновић; уредник од бр. 6 (1932) Добривоје Лазаревић; главни уредник од бр. 1 (1940) Јован Ђоновић

Издавач: од бр. 178 (1925) издавач (власник) председник Београдске трговачке опмладине, Милисав Митровић; од бр. 112 (1926) издавач (власник) пред. Беогр. трг. омладине, Михаило М. Вулетић; од бр. 1 (1927) издавач (власник) пред. Беогр. трг. омладине, Благоје Ј. Антонијевић; од бр. 1 (1931) издавач (власник) пред. Беогр. трг. омладине, Трифун Јовић; од бр. 1 (1932) издавач (власник) пред. Беогр. трг. омладине, Танасије Д. Здравковић; од бр. 1 (1940) издавач (власник) пред. Беогр. трг. омладине, Никола М. Беловић

Директор: од бр. 1 (1899) Мих. Л. Ђурић; од бр. 1 (1908) Мих. Г. Поповић; од бр. 174 (1908) Дим. М. Ђорић; заступник директора од бр. 1 (1919) Марко Вулетић; директори: од бр. 89 (1920) Милован Ј. Матић; од бр. 90 (1925) Благоје Антонијевић; од бр. 196 (1925) Добривоје Т. Лазаревић
Штампарије: од бр. 81 (1894) Парна штампарија Д. Димитријевића; од бр. 36 (1895) Штампарија Петра Ћурчића; од бр. 153 (1896) Штампарија Д. Димитријевића; од бр. 136 (1901) Електрична "Народна трговачка штампарија"; од бр. 26 (1905) Прва електрична народна штампарија; од бр. 284 (1905) "Бранко Радичевић", Електрична штампарија Јована И. Сјеницког; од бр. 2 (1909) Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића; од бр. 25 (1909) Штампарија "Бранко Радичевић" Гавр. Давидовића и Комп.; од бр. 184 (1911) Штампарија "Правда" Драг. Петровића и Комп.; од бр. 21 (1912) Штампарија код "Просвете"; од бр. 56 (1913) Штампарија "Симеон Мироточиви"; од бр. 1 (1919) Штампарија Саве Раденковића и Брата; од бр. 216 (1919) Штампарија "Мироточиви"; од бр. 212 (1928) Народна штампарија; од бр. 1 (1940) Штампарија "Луч"

Излази: од бр. 1 (1895) сваког радног дана; од бр. 165 (1895) сваког дана сем понедељника и дана по празнику; од бр. 214 (1895) уторником, четвртком и суботом; од бр. 1 (1900) сваки дан сем понедељника и дана иза празника; од бр. 1 (1919) уторком, четвртком и суботом; од бр. 20 (1919) сваки дан сем понедељника; од бр. 1 (1991) недељно.
Од бр. 4 (1895) 57 cm; од бр. 1 (1909) 50 cm; од бр. 1 (1919) 46 cm; од бр. 64 (1921) 57 cm; од бр. 1 (1940) 43 cm; од бр. 1 (1991) 39 cm.
Због ратних околности лист није излазио од 15. јула 1914. до 15. марта 1919. Нумерација се наставља као да је у том периоду излазио. У бр. 118 (1933) уредништво обавештава читаоце да привремено обуставља излажење "Трговинског гласника". Од 27. фебруара 1940. лист наставља са излажењем.
Ванредни бројеви: бр. 25 (30. јануара 1901); бр. 26 (31. јануара 1901); бр. 27 (1. фебруара 1901); бр. 118 (1. јуна 1903); бр. 52 (7. марта 1905); свечани број "Трговинског гласника" поводом венчања краља и краљице изашао је 8. јуна 1922.

Од 1926. године повремено је илустрован фотографијама

Више пута је забрањиван због инкриминисаних натписа у бројевима: 214 за 1895, бр. 63 за 1900, бр. 72 за 1903. Лист је био опозициони, под великим утицајем либералних и радикалних струјања у свету и у Србији, као и под утицајем социјалистичких тенденција. Бавио се питањима трговине и привреде у целини, али је доносио и прилоге из области политике и просвете. Заступљени су и књижевни прилози (романи у наставцима и сл.). Велики број сарадника био је из редова наших привредних стручњака и јавних и научних радника

Цена: за Србију на годину 18 дин., за иностранство 26 дин.; од бр. 1 (1919) број 0.20 дин.; од бр. 22 (1919) број 0.10 дин.

УДК
339+658.6/.8

COBISS.SR-ID
23322370

Публикације у колекцији Трговински гласник

Collection Tree