Пијемонт

Опис колекције

Наслов:
Пијемонт / власник и одговорни уредник Љубомир С. Јовановић

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (21. август 1911)-год. 5, бр. 257 (1915)

Издавање и производња:
Београд : Љубомир С. Јовановић, 1911-1915 (Београд : Штампарија Пијемонт)

Физички опис:
58 cm

Учесталост:
Излази сваког дана у 11 часова пре подне

Напомене:
Оснивач Љубомир С. Јовановић
Од бр. 117 (1911) власник и одговорни уредник Јеврем С. Десимировић, директор Љубомир С. Јовановић; од бр. 3 (1912) власник и одговорни уредник Милан Р. Јовановић; од бр. 20 (1912) власник и одговорни уредник Новак С. Радојевић; од бр. 156 (1912) власник Љуба С. Јовановић, одговорни уредник Новак Радојевић; од бр. 277 (1912) одговорни уредник Бранко Божовић; од бр. 156 (1913) одговорни уредник Милун Стојановић; од бр. 176 (1913) власник Бранко Божовић; од бр. 265 (1913) одговорни уредник Милун Стојковић; од бр. 280 (1913) одговорни уредник Радован Костић; од бр. 102 (1914) одговорни уредник Бранко Божовић, власник Љуб. С. Јовановић; од бр. 103 (1914) уредник Коста М. Луковић; од бр. 257 (1914) заступник власника Бранко Божовић; одговорни уредник Гаја Константиновић

Уз бр. 163 (1914) додатак, 1 страна: Телеграм Пијемонту, доноси вест о убиству аустријског престолонаследника у Сарајеву 15. јуна у 3 часа по подне. Ванредно издање 20, 21, 22. и 23. јула 1914. доноси извештаје о ратним припремама

Формат: од бр. 245 (1914) - 52 cm; од бр. 38 (1915) - 60 cm; од бр. 40 (1915) - 48 cm; од бр. 849 (1915) - 60 cm

Циљ: опозиција влади и опозицији; истиче пијемонт државе, вере, војске, економије. Југословенске оријентације укључујући и Бугарску

Цена броју 5 пара

ISSN
0000-0000

УДК
32+659(497.11)"52"

COBISS.SR-ID
32979980

Публикације у колекцији Пијемонт

год. V, бр. 87 (88!)

год. V, бр. 86 (87!)

год. V, бр. 85 (86!)

год. V, бр. 85 (86!) (поновљено издање броја од 28.03.1915)

год. V, бр. 85

Collection Tree