Спадало

Опис колекције

Наслов:
Спадало : недељни лист за шалу и сатиру / заступник власника и одговорни уредник Добривој Миладиновић ; уредник Жикишон [Живојин Павловић]

Врста/садржај:
новине

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1914)-год. 2, бр. 31 (26. јул 1915)

Издавање и производња:
Београд : [Добривој Миладиновић], 1914-1915

Физички опис:
44 cm

Учесталост:
Недељно.

Напомене:
Од бр. 11 (1915) власник Драг. Грегорић

Лист је издање "Страже"
Од бр. 19 (1915) промена графичког изгледа насл. стране

Сарадници: Чича Илија Станојевић, Живојин Павловић ...
Цена броју 5 п. д.

Према: Српска штампа између два рата / Вук Драговић. - Београд, 1956, 156: под истим насловом излазио и 1921. год.

УДК
821-7

COBISS.SR-ID
48439052

Публикације у колекцији Спадало

год. II, бр. 30

год. II, бр. 28

год. II, бр. 26

год. II, бр. 25

год. II, бр. 22

Collection Tree