Жена : месечни часопис за жене

Опис колекције

Наслов:
Жена : месечни часопис за жене / уређује Милица Јаше Томића

Врста/садржај:
часопис

Језик:
српски

Нумерација:
Год. 1, бр. 1 (1. јан. 1911)-год. 4, бр. 7 (јул 1914) ; год. 5, бр. 1 (феб. 1918)-год. 8, бр. 9/10 (нов./дец. 1921)

Издавање и производња:
Нови Сад : Милица Ј. Томић, 1911-1914; 1918-1921 (Нови Сад : Српска штампарија дра Светозара Милетића)

Физички опис:
23 cm

Учесталост:
Излази првог сваког месеца

Напомене:
Поднаслов од бр. 1 (1918) Часопис за поуку и забаву

Одговорни уредник од бр. 1 (1918) Јаша Томић

Штампарије: од бр. 2 (1911) Српска штампарија дра Св. Милетића; од бр. 9 (1911) Електрична штампарија дра Св. Милетића; од бр. 1 (1918) Штампарија Супек; од бр. 3 (1918) Штампарија Супек и Јовановић; од бр. 1 (1920) Штампарија Супек-Јовановић и Богданов

Формат од бр. 3/4 (1920) 21 cm; од бр. 1 (1921) 23 cm.
Цена св. 80 потура, за Црну Гору и Србију 1 динар

У последњем броју уредник обавештава да ће часопис престати да излази због материјалних потешкоћа.

Као посебно издање часописа "Жена" издаје Календар са сликама за 1912, 1913, 1914. годину. Уредила Милица Ј. Томић

Бр. 12 (1911) доноси фотографије и имена сарадника за 1911. годину: Јелка Јањићка, Јелена Димитријевић, Јованка Вукаликћка, Зорка Симе-Лазићка, Вукица Мите Алексијевића, Јовнка Хрваћанин, Анка Милана Ћосића, Милица Јаше Томића, Милан Младеновић, др Никола Ђурђевић, др Ђорђе Красојевић, Јоца Јовановић, др Стеван Иванић, др Коста Хаџи, др Јован Манојловић, др Славко Милетић, Ђорђе Петровић, Мита Ђорђевић, Јован Удицки, Бранко Ролер, Коста Јорговић, Јаша Томић, Мита Клицин, Јаша Јањић.

УДК
316

COBISS.SR-ID
50063367

Публикације у колекцији Жена : месечни часопис за жене

Год V (св. 1-10)


Стране које недостају 55.-58.

Collection Tree