Милош Црњански (Чонград, 26. 10. 1893 – Београд, 30. 11. 1977), један од назначајних класика савремене српске књижевност, отпочиње своје књижевно деловање у току Првог светског рата и непосредно после рата као носилац и један од најважнијих представника српске књижевне авангарде. Затекавши се у Бечу као студент Универзитета у тренутку када је рат почео, Црњански је присилно регрутован као аустроугарки официр. Ратна страдања, смрт и бесмисао разарања, која је непосредно доживео, пресудно су утицали на карактер његових раних дела, од песама које објављује у загребачким часописима Савременик и почев од 1917. године, до збирки Лирика Итаке (1919), краће прозе Света Војводина (1919), Прича о мушком (1920) и поетског романа Дневник о Чарнојевићу (1921).

2. Индекс Милоша Црњанског издат на Филозофском факултету Универзитета у Бечу 5. децембра 1913. године, где ће се налазити и у моменту када је започео Први светски рат.

3. Војна књижица о распореду Милоша Црњанског као аустроугарског официра у Регименту бр. 29, оверена у Коморану 1918. године.

4. Путна исправа издата Милошу Црњанском у Бечу од стране војног повереника СХС 22. децембра 1918. године.

1 2 3 4

5-9. Већ у току рата, 1917. и 1918. године, Црњански објављује у загребачком Савременику антиратне песме које ће изазвати полемике и наговестити поптпуно нове поетичке оквире у којима ће се развијати авангардна књижевност послератног периода. Ове песме носе идеје о слому свих традиционалних вредности, бесмислу ратног страдања, али и осећање трагичне повезаности пре свега младе генерације, без обзира на страну у којој су учествовали. Уз друге песме, Црњански ће их нешто касније уврстити у збирку Лирика Итаке, у оквиру циклуса „Видовданске песме" (1919)

5 6 7 8 9

10. Збирка Лирика Итаке објављена је 1919. године у издању С. Б. Цвијановића. Ратна тематика, уз средишњи мотив повратка војника у домовину, суштински одређује карактер једне од најзначајнијих песничких збирки српске књижевне авангарде.

11. Рукопис збирке Лирика Итаке куцан на писаћој машини, који се чува у Легату Милоша Црњанског у Народној библиотеци Србије (Р 205).

12. Збирку Приче о мушком Милош Црњански објавио је 1920. године. Као и у раној лирици, ратна тематика, трагично осећање света и гађење према ратним ужасима основне су карактеристике његове ране прозе.

13. Поетски роман Дневник о Чарнојевићу штампан је у бр. 1. чувене Библиотеке „Албатрос“ коју су 1921. године покренули млади авангарни писци. Такође инспирисан управо завршеним ратом, овај роман се по великом утицају који је имао на даље књижевне токове изједначава са збирком Лирика Итаке.

10 11 12 13