Collection: Успомене
Alternative Title Tragic days of Belgrade: Notes from thirteen days long Austrian rule over Belgrade
Creator Миодраговић, Јован
Date 1915
Description "Чланци ови штампани су у "Пијемонту" за 1914 и 1915 годину под натписом: Трагични дани Београда - белешке из тринаестодневне аустријске у Београду од Ј.М."
Extent 105 стр.
Format 18 cm
Identifier 512569519
Language српски (sr)
Publisher Београд : С. Б. Цвијановић (Београд : "Правда" Драг. Петровића и комп.)
Spatial Coverage http://www.geonames.org/792680/belgrade.html
Title Трагични дани Београда : Белешке из тринаестодневне владавине аустријске у Београду
Title Трагични дани Београда : Белешке из тринаестодневне владавине аустријске у Београду
Description "Чланци ови штампани су у "Пијемонту" за 1914 и 1915 годину под натписом: Трагични дани Београда - белешке из тринаестодневне аустријске у…
Creator Миодраговић, Јован
Publisher Београд : С. Б. Цвијановић (Београд : "Правда" Драг. Петровића и комп.)
Date 1915
Language српски (sr)
COBISS ID 512569519
More