Колекција: Остало
Година издања 1918
Датум издавања 22.12.1918
Опис Путна исправа издата Милошу Црњанском у Бечу од стране војног повереника СХС, 22. децембра 1918.
Наслов Legitimation [путна исправа]
Наслов Legitimation [путна исправа]
Опис Путна исправа издата Милошу Црњанском у Бечу од стране војног повереника СХС, 22. децембра 1918.
Датум 1918
Опширније