Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 1
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1916
Процењена година издања 1916
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 1
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 1
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1916
Процењени датум 1916
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније