Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 28
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1917
Процењена година издања 1917
Опис Са насловне стране:
У Ваљеву
Писма
Покретан џбун
Пример
Топ код Тополе
Крађа топа
Зарађено осуство
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 28
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 28
Опис Са насловне стране:
У Ваљеву
Писма
Покретан џбун
Пример
Топ код Тополе
Крађа топа
Зарађено осуство
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1917
Процењени датум 1917
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније